Actualiteit - Fiftytoo.be

Brain power: hier wordt je brein sterker van

[28/11/13]

We maken ons allemaal zorgen over onze rimpels, verslappende huid, maar wat met ons brein wanneer we ouder worden? Een recente studie linkt mentale activiteiten aan een gezonder brein op latere leeftijd.

Oudere studies hadden al een connectie aangetoond tussen cognitieve activiteit op latere leeftijd en betere mentale scherpheid, maar deze Amerikaanse studie gaat een stapje verder door uit te zoeken welk effect cognitieve activiteit kan hebben op de witte materie van onze hersenen.

Witte materie


Die witte materie is bepalend, omdat ze de verschillende regionen van ons brein samenbrengt zodat ze mentale operaties kunnen uitvoeren.
"De activiteiten die we hebben onderzocht waren de volgende: de krant lezen, boeken, magazines, brieven schrijven, een bibliotheek bezoeken, naar het theater gaan en spelletjes als schaken en dammen", zegt professor Arfanakis. "Het is moeilijk te geloven dat andere mentale activiteiten zoals het leren van een taal niet hetzelfde effect zouden hebben, maar bewijzen daarvoor hebben we momenteel nog niet."

De studie


152 ouderen, met een gemiddelde leeftijd van 81 jaar, waren betrokken bij het onderzoek. Geen van hen leed aan dementie of een lichtere cognitieve stoornis. Onderzoekers vroegen hen op een schaal van 1 tot 5 weer te geven hoe vaak ze de verschillende activiteiten uitoefenden in het voorbije jaar. De analyse bracht opvallende associaties aan het licht tussen de frequentie van cognitieve activiteit op latere leeftijd en een gezonder brein. Daaruit blijkt dus nogmaals dat het alleen maar positief is om je brein bezig te houden op latere leeftijd.

Verschil met vorige studies


Arfanakis: "De meeste vorige studies beschouwden het brein als een soort zwarte doos en hielden geen rekening met de eigenschappen ervan. In onze studie kijken we binnen in die zwarte doos."
Specifiek werd de microstructuur van de witte materie, de bedrading van ons brein, onderzocht bij ouderen met verschillende niveaus van cognitieve activiteit.

De microstructuur van de witte materie in de hersenen van mensen die meer cognitieve activiteiten uitoefenden, was beter dan bij de proefpersonen die minder actief waren. De 'bedrading' van onze hersenen wordt minder sterk naarmate we ouder worden, maar door ook op latere leeftijd cognitief bezig te zijn, beschermen we onze hersenen dus.


Bron: Huffington Post© Fiftytoo.be