Wettelijke vermeldingen en gegevensbescherming

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Het gebruik en/of de raadpleging van deze website, veronderstelt de aanvaarding van onderstaande bepalingen die op elk moment gewijzigd kunnen worden.

1. UITGEVER:

Fiftytoo.be wordt uitgegeven door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEONWEB.

- Adres: Groenkraaglaan 5, 1170 Brussel, België.
- Ondernemingsnummer: 0467 437 456
- Telefoon: +32 2 423 51 84
- christophe@beonweb.eu

De publicatiedirecteur van de website is de heer Christophe Bignoli, met wie u contact kunt opnemen via de bovenstaande contactgegevens.
Ontwerp en ontwikkeling van de website fiftytoo.be: BEONWEB.
Hosting van de website fiftytoo.be: Kinamo.

2. INFORMATIE OP DE WEBSITE:

De informatie op deze website wordt gepubliceerd ter informatie en/of ontspanning. Fiftytoo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of de volledigheid van de informatie op deze website. Bovendien kan Fiftytoo niet aansprakelijk worden gehouden voor alle rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade ten gevolge van de toegang tot en/of het gebruik van de inhoud van deze website, of van de inhoud van elke andere website die ermee is gelinkt. Fiftytoo weigert daarnaast alle aansprakelijkheid voor computervirussen die eventueel kunnen worden binnengehaald bij het downloaden van een van de onderdelen van deze website.

3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE:

De gebruikers van deze website worden verzocht om geen illegale, bedreigende, racistische, lasterlijke, obscene of pornografische materialen of uitspraken te plaatsen of door te geven. Fiftytoo behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen, tijdelijk of permanent te onderbreken en/of te verwijderen zonder de gebruiker daar op voorhand van op de hoogte te brengen. Fiftytoo kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

4. AUTEURS- EN MERKENRECHT:

De teksten, foto’s, afbeeldingen en andere elementen die voorkomen op deze website, zijn auteursrechtelijk beschermd. De merken en/of logo’s die op deze website staan, zijn gedeponeerde merken. Het gebruik van deze merken of van andere elementen van de inhoud van deze website is strikt verboden.

5. PRIVACYBELEID :

De persoonlijke gegevens die door Fiftytoo worden verzameld bij een inschrijving op deze website worden gerapporteerd aan de Privacycommissie. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 kunnen de gebruikers op elk ogenblik hun gegevens inzien, wijzigen of schrappen in hun account.

Deze gegevens worden door Fiftytoo verzameld met het oog op e-mailings en het versturen van nieuwsbrieven.

Met het oog op direct marketing kunnen de verzamelde gegevens ook worden bekendgemaakt aan ondernemingen die contractueel verbonden zijn met Fiftytoo, die actief zijn in de sector van de senioren of die producten en diensten verkopen bestemd senioren.

De gebruiker kan op elk moment zijn gegevens verbeteren door naar deze pagina te gaan: http://www.fiftytoo.be/nl/compte/_login.inc.php?idfi=862

De gebruiker die niet langer e-mailings en/of nieuwsbrieven wenst te ontvangen, wordt vriendelijk verzocht om zich rechtstreeks in zijn account af te melden voor de website. Hij kan zich bovendien op elk ogenblik uitschrijven door te klikken op de link die onderaan elke ontvangen e-mail vermeld staat, of door een verzoek te sturen naar: franck@beonweb.eu.

6. GEBRUIK VAN DE GEGEVENS :

Door u in te schrijven vraagt u uitdrukkelijk om aanbiedingen, informatie, staaltjes, reclameboodschappen, e-mails ... van ons en van onze partners te krijgen. Bovendien stemt u ermee in dat uw naam en de stad waar u woont (maar enkel die twee inlichtingen) op de website worden gepubliceerd in lijsten van winnaars, telkens als u een prijs hebt gewonnen.
1. Via elektronische weg (e-mail):
- editoriale nieuwsbrief: driemaal per week ontvangt u een infobrief met specifieke actuele nieuwtjes voor ’senioren’, adviezen, goede ideeën, wedstrijden enz.
- e-mailing van partners: onze leden ontvangen stipt – via BEONWEB – een commerciële of informatieve e-mailing van partners, die rechtstreeks verband houdt met de bekommernissen van senioren.
- versturen van specifieke verzoeken van BEONWEB om deel te nemen aan onderzoeken of peilingen.
2. Per post:
- Er kan post worden gestuurd naar leden die een wedstrijdprijs hebben gewonnen of die hebben ingestemd met een deelname aan een test van een product van een van onze partners (luier, zuigfles, fopspeen, knuffeldekentje enz.).

7. COOKIEBELEID:

Hoe gebruiken wij cookies?

Fiftytoo gebruikt cookies om u te onderscheiden van de andere gebruikers van onze diensten. Zo kunnen wij u een aangename surfervaring bieden wanneer u onze website raadpleegt en kunnen we die site ook verbeteren.

Wat is een cookie?

Een cookie is informatie die een website opslaat op uw harde schijf en waarmee we informatie in verband met u kunnen volgen. Doorgaans accepteren webbrowsers (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opéra ...) cookies. U kunt uw browserinstellingen wel wijzigen om cookies te blokkeren. Als u daarvoor kiest, kunt u Fiftytoo echter niet ten volle benutten. Cookies zijn specifiek voor de server die ze heeft gegenereerd.

We gebruiken de volgende soorten cookies:

1. Cookies om de bezoekersaantallen te kunnen meten:

Met behulp van deze cookies kunnen we het aantal bezoekers en de duur van een bezoek aan de website berekenen en tegelijk vaststellen waaraan dat bezoek wordt besteed. Dit helpt ons om binnen het kader van onze legitieme doelstellingen de werking van onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers makkelijk vinden wat ze zoeken. 2. Publicitaire cookies:

Wanneer u fiftytoo bezoekt, verzamelen we profielgegevens, die vervolgens anoniem in een publicitaire cookie worden opgeslagen. Publicitaire cookies worden geplaatst door de adverteerders bij het verspreiden van een reclameboodschap. Deze externe adverteerders worden ingelicht over uw bezoek aan onze website, maar het contract dat we met hen sloten laat hen enkel toe om de gegevens anoniem te verwerken.

Ze stellen ons in staat om:

- de doeltreffendheid van onze verschillende marketing- en publiciteitsacties te meten;
- te vermijden dat u steeds opnieuw dezelfde reclameboodschappen te zien krijgt;
- de publiciteit op onze website eventueel te personaliseren.

3. Cookies voor sociale media :

fiftytoo biedt functies aan om een deel van de gepubliceerde inhoud te verspreiden via sociale netwerksites. Deze functie steunt op cookies die worden uitgezonden en beheerd door de uitgever van het desbetreffende sociale netwerk. Voor meer informatie kunt u hun cookiebeleid inkijken op hun websites:

- Cookies voor sociale media van Google
- Cookies voor sociale media van Facebook
- Cookies voor sociale media van Twitter

U kunt deze cookies voor sociale media accepteren of weigeren via de instellingen van uw webbrowser.

8. DELEN VAN INFORMATIE OP HET FORUM :

De fiftytoo-community biedt een discussieforum aan waarop senioren ideeën, goede tips, informatie, ervaringen enz. kunnen uitwisselen.

De gebruiker moet in gedachten houden dat de berichten die hij plaatst en deelt met andere personen – foto’s, filmpjes en andere persoonlijke inlichtingen – logischerwijs door andere gebruikers zullen worden bekeken en publiek beschikbaar zijn.

Het volledige proces van het delen van informatie verloopt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Met andere woorden, de gebruiker moet zelf bepalen welke informatie hij via dit forum voor derden beschikbaar maakt.

BEONWEB kan niet garanderen dat de door de gebruiker geplaatste inhoud niet zal worden bekeken door onbevoegden.

De berichten die op het forum worden geplaatst, dragen bij aan de verwijzing door zoekmachines naar Fiftytoo en worden in feite nooit verwijderd, mits ze de goede omgangsvormen niet overtreden (zie paragraaf 3). BEONWEB verbindt zich er wel toe om de gebruikersnaam door een ’anonieme’ naam te vervangen – als de gebruiker daarom vraagt – om zo de op het forum geplaatste mededeling(en) neutraal te maken.

9. DUUR VAN DE GEGEVENSBEWARING:

De website Fiftytoo.be wil senioren informatie geven en hun vragen beantwoorden. Kan de gebruiker, zoals reeds in paragraaf 5 aangegeven, zijn account op elk ogenblik wijzigen of verwijderen.

10. ALGEMENE BEPALINGEN:

Deze algemene gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de website vallen onder de Belgische wetgeving.

Laatste wijziging: 25/05/2018