Wettelijke vermeldingen

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Het gebruik en/of de raadpleging van deze website, veronderstelt de aanvaarding van onderstaande bepalingen die op elk moment gewijzigd kunnen worden.

1. VERANTWOORDELIJKE UITGEVER.

Deze website wordt uitgegeven door de BVBA Be on Web.
- Be on Web
- Groenkraaglaan 3,
- 1170 Brussel, België.
- Bedrijfsnummer 0467 437 456
- Telefoon : 0032 2 675 40 00
- Fax : 0032 2 675 35 94

2. INHOUD WEBSITE

De gegevens/artikels die op deze website gepubliceerd worden, hebben de bedoeling te informeren en/of te ontspannen. Be on Web is echter niet aansprakelijk voor de juistheid of de volledigheid van de gegevens die op deze site staan. Be on Web is overigens niet verantwoordelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg zou zijn van de raadpleging of het gebruik van de info op deze website of op websites die vermeld worden. Be on Web weigert ten slotte alle aansprakelijkheid voor virussen indien die zich zouden verspreiden door het downloaden van informatie van onze website.

3. GEBRUIK WEBSITE

De gebruikers van deze website mogen geen onrechtmatige, bedreigende, beledigende, lasterlijke, grievende, obscene, vulgaire en/of pornografische informatie plaatsen op onze website. Be on Web behoudt zich het recht om tijdelijk of definitief alle informatie of een deel van de informatie te schrappen en dit zonder de auteur/gebruiker hiervan op voorhand op de hoogte te stellen. Alle klachten in dit verband zullen onontvankelijk zijn omdat Be on Web hiervoor niet aansprakelijk gesteld kan worden.

4. AUTEURSRECHTEN EN MERK

Alle teksten, foto’s, illustraties en andere elementen die op deze website vermeld worden, zijn beschermd door het auteursrecht. De merken en/of logo’s die op deze site voorkomen zijn gedoponeerd. Gezien copyright van toepassing is op de inhoud van deze website en de vermelde merken, is iedere vorm van herproductie van deze info strikt verboden.

5. NALEVING VAN DE WET OP DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De persoonlijke gegevens die door Be on Web verzameld worden op de site van fiftytoo.be zijn onderhevig aan een verklaring bij de Commissie ter bescherming van het privéleven. Identificatienummer van de fiche: HM002000215. Krachtens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de gebruiker het recht om zijn gegevens op te vragen en indien nodig te doen aanpassen. Deze gegevens zijn op elk moment online raadpleegbaar en kunnen ook altijd veranderd worden. De vertrouwelijkheid van de gegevens wordt gegarandeerd door de keuze van de internetsurfer van een gebruikersnaam en paswoord. De gebruiker die niet meer wenst ingeschreven te zijn op deze website, wordt verwezen naar de pagina "uitschrijven".

6. Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

Ieder keer dat een bezoeker op de website fiftytoo.be komt met het logo metriweb®, zal de CIM, Centrum voor Informatie over de Media voor statistieken en gegevensverzameling, met behulp van een cookie informatie opslaan op de pagina’s die de gebruiker raadpleegt (aantal zoekopdrachten per pagina, aantal bezoeker enz.). Deze verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruik voor statistieken en laten in geen geval toe de bezoekers te identificeren. Voor meer informatie hierover kan u terecht op www.cim.be.