Werken als vrijwilliger - Wat als je kosten maakt?

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Vrijwilligerswerk is onbetaalde inzet. Als vrijwilliger mag je dus niet betaald worden voor je werk. Maar kosten die je maakt, mogen wel terugbetaald worden. De regels hiervoor vind je in de ‘wet betreffende de rechten van de vrijwilliger’. En op Fiftytoo!

Moet mijn organisatie de kosten die ik als vrijwilliger maak, altijd terugbetalen?

Neen, dat is niet verplicht. Je organisatie kan zelf beslissen of ze dat doet of niet. Als je organisatie kiest om je kosten terug te betalen, kan dat op 2 verschillende manieren:
- Of je krijgt een vast overeengekomen bedrag van je organisatie. Je moet hiervoor geen bewijs van je kosten afgeven. De hoogte van dat bedrag kan verschillen per activiteit. Het maximumbedrag is 30,82 euro per dag en 1232,92 euro per jaar.

- Of je organisatie betaalt je de kosten terug die je hebt gemaakt en waar je een bewijs van hebt, bijvoorbeeld: je krijg je treinticket terugbetaald als je dat afgeeft bij je organisatie.

Je mag deze twee manieren niet door elkaar gebruiken: ofwel krijg je een vast bedrag, ofwel krijg je de kosten die je kan bewijzen. Controleer zelf dat je niet op twee verschillende manieren wordt vergoed, anders loop je het risico om hiervoor gestraft te worden door de belastingen. Volg je de regels goed, dan is er geen probleem!

Als ik een vast bedrag krijg, kunnen mijn vervoerskosten dan ook nog apart terugbetaald worden?

Ja, dat kan tot maximum 2000 km vervoerskosten per jaar voor je eigen auto.

Dat systeem geldt ook als je met de fiets en de trein rijdt. Het jaarlijks bedrag dat je hiervoor krijgt, mag dan niet hoger zijn dan het bedrag dat je zou krijgen voor 2000 km met de auto (maximum 635,60 euro). Hou goed bij welke vervoerskosten je maakt. Zorg daarbij dat je zeker nooit over het maximum van 635,60 euro heengaat als je al een vast bedrag krijgt. Zo kom je nooit in de problemen.

Moet ik belasting betalen op de vergoeding die ik als vrijwilliger krijg?

Neen, een vergoeding voor je vrijwilligerswerk is geen loon. Het is een terugbetaling van je kosten. Je moet er ook geen sociale zekerheidsbijdragen voor betalen. Ga je over het maximumbedrag bij een vast bedrag of lever je geen bewijs voor je gemaakte kosten, dan wordt de vergoeding als een loon bekeken. En dan moet je dus wel belastingen betalen.

Kan ik mijn uitkering verliezen als ik een vergoeding krijg?

Neen, als jij je altijd aan de regels houdt, kan je nooit iets van je uitkering verliezen. Concreet wil dit zeggen dat je:
- niet over de maximumbedragen voor een vaste vergoeding gaat
- niet voor meer dan 2000 km vervoerskosten terugkrijgt, als je al een vaste vergoeding krijgt
- een bewijs levert van je kosten aan je organisatie, als je dat bedrag terugkrijgt
- van de RVA, je dossierbeheerder van het OCMW of je adviserend geneesheer van de mutualiteit vrijwilliger mag zijn

Als jij je niet aan de regels houdt, kan het zijn dat je toch (een stuk van) je uitkering verliest. Als je twijfelt of meer informatie wil over wat je precies moet in orde brengen, dan kan je raad vragen bij de [provinciale steunpunten Vrijwilligerswerk.

Nog een weetje voor de vrijwilligers!

Krijg je eens een ruiker bloemen of een boekenbon? Geen probleem! Vrijwilligers kunnen genieten van een ‘vergoeding in natura’. Zo’n vergoedingen in natura mogen wel enkel occasioneel worden gegeven: anders kunnen ze als bezoldiging worden beschouwd.

Bron: Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Nog meer lezen over vrijwilligerswerk? Surf naar www.vrijwilligerswerk.be.