WAAR of NIET WAAR: alcoholgebruik veroorzaakt jicht

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Het idee dat jicht vooral voorkomt bij zware drinkers, is een misverstand. Jicht wordt niet veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik.

Het is wel zo dat alcohol de urinezuurspiegel tijdelijk verhoogt. Bij mensen die reeds te veel urinezuur in het bloed hebben, kan een hoge alcoholconsumptie dan de druppel zijn die de emmer doet overlopen. 


Hetzelfde geldt voor rijkelijk tafelen. Een maaltijd met veel vlees (vooral orgaanvlees) en vis zorgt voor een tijdelijke verhoging van de urinezuurspiegel. Is er reeds een hoge urinezuurconcentratie aanwezig, dan kan de copieuze maaltijd net genoeg zijn om een jichtaanval uit te lokken.Geen wonder dat men de ziekte vroeger beschreef als een aandoening van de rijken. Want enkel de gegoede burgers konden zich in die tijd vlees, vis en wijn veroorloven.
Het verband tussen rijkelijk eten en drinken enerzijds en jicht anderzijds, heeft nog een andere historische basis. 

Een eeuw geleden waren Portugese wijnen zeer gegeerd bij de welstellende burgerij. Aan deze wijnen werd toentertijd lood toegevoegd om de gisting te vertragen. Het drinken van Portugese wijn kon derhalve leiden tot een loodvergiftiging met nierschade tot gevolg. Beschadigde nieren kunnen het urinezuur niet voldoende wegfilteren, waardoor de concentratie in het bloed stijgt. Dat kan tot jicht leiden. Lood was hier dus de schuldige en niet de wijn als dusdanig.

Fervente bierdrinkers bleven in het verleden overigens ook niet van jicht gespaard. Tot voor enkele decennia werden tapinstallaties in herbergen door middel van loden buizen met de biervaten in de kelder verbonden. Stevige bierdrinkers kregen dus ook behoorlijk wat lood binnen, met alle gevolgen vandien.

Bron: gezondheid.be