Vult de fiscus jouw belastingaangifte in?

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Sinds 2011 vult de fiscus voor enkele honderdduizenden belastingplichtigen zelf de aangifte in. Het gaat om mensen van wie de fiscale situatie de afgelopen jaren niet meer veranderd is. Voor hen beschikt de fiscus over voldoende gegevens om de aangifte zelf in te vullen. Het gaat dan vooral om gepensioneerden, werklozen en mensen die van een ziekte- of invaliditeitsuitkering leven.

In dat geval krijg je een vooraf ingevulde vereenvoudigde aangifte en de bijbehorende afrekening in de bus. Je moet de fiscus alleen nog maar zeggen of je al dan niet akkoord gaat met de rekening die wordt gepresenteerd. Vorig jaar werd het systeem al getest bij 5.000 belastingplichtigen.

Maak je gebruik van dienstencheques, dan is de aftrek ook meteen geregeld, want de fiscus beschikt over de nodige gegevens. Maar gepensioneerden die bijvoorbeeld zonnepanelen lieten leggen en die investering willen laten aftrekken, moeten dat wel nog melden aan de belastingdienst.

Wie werkt, zal ook nog altijd zelf zijn aangifte moeten indienen. Toch heeft de fiscus ook daar de afgelopen jaren heel wat inspanningen gedaan: wie zijn aangifte online via Tax-on-Web indient, krijgt sinds vorig jaar al een deels ingevulde aangifte.