Vlaanderen kiest voor e-taxi’s

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Vanaf 2020 rijden alle taxi’s in Vlaanderen elektrisch.

Eerste Vlaamse e-taxi’s rijden vanaf vandaag in Antwerpen.

Vlaanderen staat voor de uitdaging om werk te maken van een betere luchtkwaliteit om binnen de internationaal vastgelegde fijnstof- en NOx-normen te blijven. Voornamelijk het wagenpark, met zijn hoge mate aan schadelijke emissies, veroorzaakt prangende problemen voor het milieu. Een deel van de schadelijke uitstoot van dat omvangrijke wagenpark komt van taxi’s. "In België gaat het concreet om 7.888 vergunde taxivoertuigen,” zegt Elien Raport van Bond Beter Leefmilieu in een persbericht.

Daarom slaan de taxisector en Bond Beter Leefmilieu de handen in elkaar voor een Vlaamse primeur. Via het e-taxiproject in Antwerpen onderzoeken ze hoe haalbaar het is om tegen 2020 de volledige taxivloot in Vlaanderen elektrisch te laten rijden en welke economische en ecologische impact dat zou hebben.

“Een taxi is constant onderweg en produceert veel uitlaatgassen. Onze sector is dus een ideale proeftuin voor nieuwe, innovatieve technologieën. We weten allemaal dat in Vlaanderen en de rest van Europa binnenkort lage emissiezones worden ingevoerd. Taxibedrijven kunnen zich daar best nu al op voorbereiden. Momenteel rijden in Vlaanderen nog geen elektrische taxi’s. Met dit pilootproject willen we dan ook een voorbeeldfunctie en voortrekkersrol opnemen in deze groene (r)evolutie."

Denk jij er ook over om een electrische wagen aan te kopen?