Tijdelijk ’s nachts hulp nodig?

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Jij of een familied hebt gezondheidsproblemen en hebt - tijdelijk - s’ nachts hulp nodig? Fiftytoo vertelt je hoe je die krijgt!

Soms is het gebrek aan nachtzorg de enige reden tot opname in een ziekenhuis of een woonzorgcentrum, zelfs als dit verder niet noodzakelijk voor je is. Ondersteuning ’s nachts zou dan kunnen vermijden dat jij - of een ziek familielid - niet thuis kan blijven wonen.

Nachtzorg is bedoeld voor erg zieke personen die zich, ongeacht de leeftijd, in een zwaar zorgbehoevende situatie bevinden (bvb. personen met een langdurige, chronische ziekte, dementerende personen, personen in een palliatieve situatie,…), die thuis verzorgd worden door familieleden/mantelzorgers die ondersteuning vragen in de continuïteit van de zorg tijdens de nacht. Ingeval van nachtoppas door vrijwilligers ligt de klemtoon meer op een veiligheidsverhogende aanwezigheid bij hulpbehoevende personen.

Afhankelijk van je behoeften kan nachtzorg variëren van een loutere nachtoppas thuis tot zelfs een overnachting in een centrum voor kortverblijf.

Er bestaan vier variaties in de nachtzorg:

• Nachtoppas bij juw thuis door een vrijwilliger. Dit beperkt zich tot het houden van toezicht, het garanderen van de veiligheid en de nodige basishulp;

• Opvang bij een gastgezin (via een dienst voor gastopvang) is eveneens beperkt tot de toezichtfunctie of het geven van de nodige basishulp;

• Nachtzorg bij jouw thuis, waarbij professionelen (bijvoorbeeld een verpleeg- kundige of een zorgverlener uit een dienst voor gezinszorg) medische zorgen kunnen bieden. Dat kan onder meer een persoonsverzorging of een inspuiting ’s nachts inhouden;

• Nachtopvang in een centrum voor kortverblijf of in een dagverzorgingscentrum, waarbij je in de voorziening blijft overnachten en daar de nodige zorg ontvangt.

Hoe vraag je Nachtzorg aan?

Je kan zelf de aanvraag doen bij www.solidariteit.be, maar het kan ook via het ziekenhuis, de huisarts, een familielid, het ziekenfonds,… Ook hier vind je een goed overzicht waar je hulp kan aanvragen: http://www.familiehulp.be