Taks voor rijke beleggers is in voege

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

De fiscus start met de inning van de nieuwe taks van vier procent op hoge roerende inkomens.

Invoering op z’n Belgisch...

Begin 2012 voerde de regering Di Rupo een extra belasting in van 4 procent voor wie meer dan 20.020 euro roerende inkomsten heeft. Voor wie daaronder valt verhoogt de belasting zodoende van 21 naar 25%. Roerende inkomsten zijn inkomsten afkomstig uit bankrekeningen, aandelen, obligaties, instellingen voor collectieve beleggingen of levensverzekeringen.

De fiscus vroeg de banken in februari om de nieuwe taks nog niet te betalen, omdat nog geen aangifteformulier voorhanden was.

Ondertussen is dat formulier er wel en dus kan de betaling van start gaan. De banken kunnen de nieuwe extra taks beginnen inhouden en doorstorten naar de fiscus.

Omdat er zolang onduidelijkheid bestond over de voorwaarden zal de fiscus pas vanaf 1 juni 2012 nalatigheidsintresten aanrekenen.

Hoe betalen?

Beleggers hebben twee opties. Ze kunnen de taks onmiddellijk betalen en anoniem blijven tegenover de fiscus. Of ze geven hun bank toestemming om informatie over hun roerend inkomen mee te delen aan een meldpunt bij Financiën. Dan betalen ze indien nodig de taks bij de afrekening van de belastingaangifte.