Steeds meer libellensoorten in ons land

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Libellen zijn insecten met een lang achterlijf, grote ogen, kleine haarachtige antennes en stevige vleugels. Ze kunnen stil blijven hangen in de lucht, en zelfs achteruit vliegen. Libellen jagen op andere insecten, die ze gewoonlijk in de lucht vangen. Hierbij maken ze soms duizelingwekkende duikvluchten.

In België komen een 60-tal soorten libellen voor. En er komen steeds meer nieuwe libellensoorten naar ons land. De klimaatopwarming stuwt libellen uit het zuiden naar onze contreien.

Sommige libellen, die uit het Middellandse Zeegebied stammen, blijken zich hier ondertussen ook voort te planten, en dat altijd maar vroeger in het jaar, wat erop wijst dat ze stabiele populaties gevormd hebben.

De klimaatopwarming kan ook nadelig zijn voor bepaalde libellensoorten, doordat hun natuurlijke biotoop aangetast wordt. Zo zouden sommige soorten in de Roemeense Karpaten het grootste deel van hun leefgebied kunnen verliezen.

Interesse in libellen? Kijk dan eens op de website van de Libellenvereniging Vlaanderen.

Foto: Weidebeekjuffer