Spreken we hier van financieel misbruik?

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Heb jij een vermoeden dat je oudere buurvrouw, opa of iemand in het rusthuis waar je helpt financieel misbruikt wordt?

Financieel misbruik is ongewenst en ongeoorloofd gebruik van geld en/of goederen of andere bezittingen van een oudere door iemand uit de huiselijke, vriendschapelijke of verzorgende kring.

Eén op de twintig ouderen (170.000) vanaf het 65ste levensjaar te maken krijgt met een vorm van ouderenmishandeling. De meest gerapporteerde vorm van ouderenmishandeling door ouderen zelf is financieel misbruik (3% van alle ouderen. Financieel misbruik kan ook voorkomen bij andere groepen kwetsbare burgers zoals mensen met een verstandelijke beperking of andere mensen die een sterke afhankelijkheidsrelatie hebben met de pleger. In 2016 telde men bijna 100,000 ouderen die financieel misbruikt werden in ons land.

Financieel misbruik

Voorbeelden van financieel misbruik zijn boodschappen voor zichzelf betalen met de pinpas van een ander, bedragen overmaken naar de eigen rekening, diefstal van – al of niet waardevolle en dierbare – bezittingen, pinpasfraude, gedwongen testamentwijziging, wilsbeschikking of hypotheekopname, verkoop van eigendommen, misbruik van machtigingen, koop op naam van slachtoffer, financieel kort houden.

Financieel misbruik gebeurt mestal door familieleden, zoals (ex)-partners en (klein)kinderen, maar ook huisvrienden. Daarnaast kunnen het ook personen zijn van wie het slachtoffer afhankelijk is zoals professionele hulpverleners of een vrijwilliger.

Deze signalen tonen je dat er inderdaad sprake kan zijn van financiële uitbuiting zijn:

- De oudere klaagt over het verdwijnen van geld, goederen of waardevolle spullen
- Onverklaarbare geldopnames of kosten
- Plotseling geldgebrek
- Betaalachterstand: huur, energie, rekeningen
- Afgesloten van gas en elektra
- Toenemend aantal schuldeisers
- Brieven van incassobureaus
- Plotselinge verzoeken tot testamentswijzigingen in aanwezigheid van een familielid (pleger)
- Vermijden of weigeren informatie te geven over financiële omstandigheden door oudere of mantelzorger (pleger)
- Weerstand en/of verbaal geweld (door de vermoedelijke pleger) als vermoedens besproken worden
- Verbaal geweld of dreigementen (door de vermoedelijke pleger) tegen de oudere als deze zich wil verzetten
- Verslaving of financiële problemen bij de vermoedelijke pleger
- Verwaarloosde omgeving en/of uiterlijk
- Afwezigheid van voeding, signalen van ondervoeding

Hulp vragen

Heb jij een vermoeden dat je oudere buurvrouw, opa of iemand in het rusthuis waar je helpt financieel misbruikt wordt? Dan kan je contact opnemen met:

http://www.woonzorglijn.be woonzorglijn@zorg-en-gezondheid.be Telefoon: 02 553 75 00