Sporten in ongezonde omgeving blijft gezond

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Sporten is ook gezond in een omgeving met vervuilde lucht, zo blijkt uit een nieuwe wetenschappelijke Deense studie. Bewoners van Deense stedelijke gebieden met relatief veel luchtvervuiling, profiteren nog altijd van lichaamsbeweging in de buitenlucht. Ze hebben gemiddeld 20 procent minder kans om binnen afzienbare tijd te sterven dan mensen die niet aan beweging doen. Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen in het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Health Perspectives, zo schrijft Nu.nl..

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door gegevens over lichaamsbeweging en sterfte van meer dan 50.000 mensen te bestuderen. De cijfers werden afgezet tegen de gemeten luchtvervuiling in de gebieden waar de proefpersonen woonden.

Het ging om inwoners van de Deense steden Aarhus en Kopenhagen die tussen de 50 en 65 jaar oud waren.

De proefpersonen hielden tussen 1993 en 1997 zelf bij hoe vaak ze gingen fietsen, wandelen of sporten. Vervolgens werd bijgehouden wanneer ze stierven. In totaal overleden 5.500 deelnemers aan de studie voor 2010. Onder de proefpersonen die aan sport deden, kwamen 20 procent minder sterfgevallen voor dan in de groep die niet of nauwelijks aan lichaamsbeweging deed.

Die verminderde sterfkans gold ook voor mensen die aan sport deden in gebieden met veel luchtvervuiling.

"Luchtvervuiling wordt vaak gezien als een barrière om te gaan sporten in stedelijke gebieden", verklaart hoofdonderzoekster Zorana Jovanovic Andersen op de nieuwssite van de Universiteit van Kopenhagen. "Onze bevindingen suggereren echter dat lichaamsbeweging moet worden aangemoedigd, ook in stadskernen met veel vervuiling."

De wetenschappers benadrukken wel dat de resultaten van de studie alleen van toepassing zijn op steden met vergelijkbare niveaus van luchtvervuiling als Kopenhagen. In extreem zwaar vervuilde steden is sporten mogelijk wel minder gezond. "We raden mensen dan ook nog altijd aan om te gaan hardlopen, wandelen en fietsen in groene gebieden, zoals parken en bossen die zich op afstand bevinden van drukke wegen."

Bron: Belga