Senioren naar de bib

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Te weinig senioren maken gebruik van de bibliotheken in Vlaanderen, die nochtans over een interessant aanbod voor senioren beschikken.

Uit een enquête bleek nochthans dat 80-98% van de Vlaamse bibliotheken op de een of andere manier in de collectie een specifiek aanbod heeft van materialen die veel gebruikt worden door de doelgroep ouderen, in de vorm van daisy-boeken, luisterboeken en/of grootletterboeken. De grootletterboeken zijn daarbij met 98% het best vertegenwoordigd.

In 16% van de bevraagde bibliotheken was sprake van een aangepaste abonnementsprijs voor ouderen, hetzij geheel gratis, hetzij in de vorm van een korting. Daarbij dient opgemerkt te worden dat bij 37% van de respondenten het lidmaatschap sowieso al gratis is voor alle leden.

In het kader van de enquête is ook gevraagd naar specifieke diensten die de bibliotheken aanbieden voor ouderen. Meest genoemd in dit kader:

- Aparte ledenpassen voor rust- en verzorgingstehuizen (RVT), dienstencentra, ouderenverenigingen et cetera (63%)
- Boekendienst aan huis (54%)
- Samenwerking met Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) (47%)
- Samenwerking met Luisterpuntbibliotheek en/of Zorgbib Rode Kruis Vlaanderen (46%)
- Bibliotheekmedewerker bezoekt verzorgingstehuizen en dienstencentra (voor uitleningen e.d.) (40%)
- Activiteiten georganiseerd door de bibliotheek in rust- en verzorgingstehuizen of dienstencentra (20%)

Waarom gaan zo weinig ouderen naar de bib?

Veel ouderen zijn onbekend met het aanbod van de bibliotheek en voor eenderde van hen is de mobiliteit een beperkende factor voor het bezoeken van een bibliotheek.

Sociaal contact en gezelligheid is voor een groot aantal ondervraagde ouderen een belangrijk aspect van de bibliotheek.