Senioren en verslavingen

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Als er in de media gesproken wordt over drugs en verslavingen, gaat het bijna altijd over problemen waarmee jongeren te kampen hebben. Zo merkt eigenlijk niemand op dat in Europa het aantal senioren dat een of andere verslaving heeft de laatste 20 jaar verdubbeld is!

De vraag is daarbij natuurlijk wat we verstaan onder “verslaving” en hoe we deze vicieuze cirkel kunnen doorbreken.

Senioren en verslavingen

De Europese bevolking is aan het verouderen: meer dan 25% van ons zal de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben in 2028. Doordat de groep senioren groter wordt, is het ook logisch dat er in die groep meer verslavingen kunnen voorkomen. Het zijn de babyboomers die nu stilaan de pensioenleeftijd bereiken.

Welke producten?

Als het gaat om het gebruik van illegale drugs, is het wel zo dat dit vooral jongeren treft, hoewel er toch ook voor deze drugs een lichte stijging is vastgesteld bij senioren.

De producten waar senioren het vaakst aan verslaafd aan dreigen te raken, zijn echter grotendeels de “sociaal aanvaardbare” drugs zoals sigaretten, alcohol en geneesmiddelen. Soms wordt het verbruik hiervan zelfs aangemoedigd.

Risicofactoren

De meest voorkomende risicofactoren die ervoor zorgen dat verbruik ook effectief uitmondt in een verslaving zijn:
- sociale factoren (financiële problemen bijvoorbeeld)
- psychologisch factoren (zoals depressie)
- lichamelijke factoren (aanhoudende pijn)

Deze factoren kunnen uiteraard volledig losstaan van het feit dat men de pensioenleeftijd al dan niet bereikt heeft en al vroeger de kop opduiken. Toch is het verontrustend vast te stellen dat meer en meer senioren zich niet goed in hun vel voelen en door het verbruik van bepaalde producten de verveling proberen te ontvluchten en zo terug een gevoel van welzijn en plezier willen vinden.

« Ik drink graag regelmatig mijn glaasje maar als ik wil, kan ik er gerust zonder hoor. », « Ik stop met drinken wanneer ik wil. », « De dokter vindt het beter dat ik die geneesmiddelen blijf nemen. »… zijn smoesjes die iedereen wel al eens gehoord heeft van mensen die zelf niet onder ogen willen zien dat ze verslaafd raken.

Loop ik het risico verslaafd te raken?

Als je zelf eigenlijk niet goed weet of je verbruik van alcohol, geneesmiddelen of andere producten een verslaving dreigt te worden, is het voldoende je verbruik even onder de loep te nemen en eerlijk op onderstaande vragen te antwoorden.

Deze vragenlijst is algemeen en maakt geen onderscheid tussen verschillende soorten drugs. We hebben daarom gekozen voor het woord “product” dat je kan invullen in functie van je persoonlijke situatie.

- Gebruik je het product als je alleen bent?
- Heeft je verbruik al geleid tot gevoelens van schaamte, schuld of ga je soms in de aanval als iemand een opmerking maakt over je verbruik?
- Denk je veel aan dit product?
- Heeft het verbruik een invloed op je seksleven?
- Grijp je naar dit product in periodes die emotioneel moeilijk zijn of in periodes van stress?
- Blijf je het product gebruiken hoewel je er ook negatieve gevolgen van ondervindt?
- Denk je zelf dat je een verslavingsprobleem hebt?

Als je ja hebt geantwoordt op verschillende van deze vragen, is het misschien een goed idee om hulp te zoeken bij een arts of een vereniging om uit te maken of je al dan niet af te rekenen hebt met een verslaving. Als je dit een moeilijke stap vindt, vraag dan aan een persoon die je vertrouwt om met je mee te gaan.