Schenkingen aan uw kinderen : onder welke voorwaarden?

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

U mag om het even wat aan uw kinderen geven: een gebouw, geld, een roerend goed, effecten... Maar zijn er ook gevolgen als u bijvoorbeeld slechts aan één van uw kinderen een schenking doet? Mag alles zomaar?

Hoe doe ik een schenking?

U hebt de keuze uit 3 mogelijkheden:

- Ofwel gaat u langs bij een notaris: in dat geval moet u registratierechten betalen
- Ofwel doet u een handgift: bij een dergelijke schenking moet de overdracht ook echt van hand tot hand gebeuren (u kunt dus geen gebouw weggeven via een handgift) 

- Ofwel doet u een indirecte schenking: in dat geval doet u een schenking via een bankoverschrijving. Let wel op: schrijf het woord “schenking” niet in de mededeling van uw overschrijving!

De regel: een schenking is een voorschot

Indien u een schenking doet aan één van uw kinderen, dan hoeft u niet noodzakelijk ook het equivalent te geven aan de broers of zussen. Maar... indien u komt te overlijden, dan zal het deel dat u aan uw kind gegeven hebt, als een voorschot op zijn of haar deel beschouwd worden. Op die manier erft elk kind evenveel.

Bijvoorbeeld: u hebt 2 kinderen, Jan en Els, en u hebt 70.000 euro bijeengespaard.

Na haar scheiding heeft Els financiële problemen. U beslist haar te helpen door haar een schenking van 10.000 euro te doen.

Wanneer u sterft, bedraagt uw nalatenschap 60.000 euro (70.000 – 10.000). De berekening zal op basis van die 70.000 euro gebeuren.

Els zal de 10.000 euro die ze ontving toen u nog leefde, moeten “aangeven”. Het bedrag van 70.000 euro zal verdeeld moeten worden tussen Jan en Els waardoor ze dus allebei recht hebben op 35.000 euro.

Concreet betekent dit dat Els 25.000 euro ontvangt (voeg er de 10.000 euro bij die ze vroeger al gekregen had en dan kom je wel degelijk uit op 35.000 euro) terwijl Jan 35.000 euro zal ontvangen. Jan en Els erven dus elk evenveel.

Hoe de regel ontwijken

Wilt u één van uw kinderen bevoordelen? Dat kan, maar er zijn wel beperkingen. Wanneer u een schenking doet, dan volstaat het te vermelden dat die schenking “bij vooruitmaking en buiten erfdeel” gebeurt.

Gevolg: wanneer uw erfenis verdeeld wordt, dan moet uw kind niets aangeven op voorwaarde dat de “reserve” gerespecteerd wordt.

Waarover gaat het? De reserve is een deel van de nalatenschap waar de ouders niet mogen aan raken, een aandeel waar de kinderen recht op hebben, wat er ook gebeurt. Die reserve wordt berekend op basis van het aantal kinderen. Indien u bijvoorbeeld twee kinderen hebt, dan moet elk van hen minstens 1/3 van de nalatenschap krijgen.

Lees ook het artikel “Ik wil één van mijn kinderen onterven”.

Voorbeeld 1: u hebt 2 kinderen, Jan en Els, en u hebt 70.000 euro bijeengespaard.

Na haar scheiding heeft Els financiële problemen. U beslist haar te helpen door haar een schenking van 10.000 euro te doen. U vermeldt duidelijk dat deze schenking “bij vooruitmaking en buiten erfdeel” gedaan wordt.

Bij uw overlijden laat u 60.000 euro na (70.000 – 10.000) die verdeeld moeten worden tussen Jan en Els.

Elk kind moet minstens 1/3 van de nalatenschap (70.000) krijgen, dat wil zeggen 23.333 euro.

Aangezien Els en Jan elk 30.000 euro ontvangen, is er geen enkel probleem.

Voorbeeld 2: U beslist uw dochter Els een bedrag van 30.000 euro te geven “bij vooruitmaking en buiten erfdeel”.

Bij uw overlijden bedraagt uw nalatenschap 40.000 euro (70.000 – 30.000) die verdeeld moet worden tussen Jan en Els.

Elk kind moet minstens 1/3 van de nalatenschap (70.000) ontvangen, met andere woorden: 23.333 euro.

Aangezien er maar 40.000 euro overblijft die verdeeld moet worden tussen uw 2 kinderen, is er een probleem... Om aanspraak te maken op zijn aandeel (23.333 euro), mag Jan dus vragen de rechten van Els te beperken.