Pensioenleeftijd

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Wettelijk pensioen, brugpensioen, vervroegd pensioen,… Vanaf een bepaalde leeftijd stellen veel werknemers zich vragen over hun pensioen. Maar vanaf welke leeftijd is het nu eigenlijk mogelijk met pensioen te gaan? En vanaf welke leeftijd moet men op pensioen gaan? Een korte stand van zaken.

Wettelijk pensioen

In principe kan een loontrekkende op pensioen gaan vanaf zijn 65ste. Het feit dat het kan, wil echter niet zeggen dat het om een verplichting gaat. Sinds 2009 kunnen werkgevers hun werknemers niet meer ‘op pensioen sturen’. Een vlijtige en gemotiveerde werknemer kan er dus voor kiezen langer te werken indien hij dat wenst.

En hoe verloopt dat in de praktijk? In het jaar dat je 65ste verjaardag voorafgaat, krijg je een brief van de Rijksdienst voor Pensioenen. In die brief vind je onder ander terug welk kantoor de behandeling van jouw pensioendossier behandelt.

Vervroegd pensioen

Wil je graag op pensioen voor je 65 wordt? Dat is mogelijk, op voorwaarde dat je minimum 35 jaar gewerkt hebt (tenminste 1/3de van een voltijds). Met een vervroegd pensioen ga je wel onvermijdelijk een kleiner pensioen krijgen.

Een klein voorbeeld: Je bent beginnen werken toen je 22 jaar was en je wil graag je pensioen op 60-ste nemen. Je hebt 38 jaar gewerkt, terwijl je 43 zou gewerkt hebben indien je het tot je 65-ste (wettelijke pensioenleeftijd) had volgehouden. Het bedrag van je pensioen zal in dit geval ongeveer 13% lager liggen.

Op pensioen als 50-er

Sommige categorieën van werknemers kunnen onder bepaalde voorwaarden voor hun 60ste van hun pensioen genieten. Het gaat hier onder andere om ambtenaren in actieve dienst (politie, gevangenis), werknemers met een zware handicap of mensen die erg jong zijn beginnen te werken.

Brugpensioen

Het brugpensioen is eigenlijk geen echt pensioen. Het is een systeem dat aan oudere werknemers die door hun werkgever ontslagen worden, toelaat hun carrière op een serene manier af te ronden. Bovenop hun werkloosheidsuitkering krijgen de bruggepensioneerden nog een vergoeding van hun ex-werknemer.

Om van dit stelsel te kunnen genieten, moeten de ontslagen werknemers een bepaald aantal jaren anciënniteit hebben opgebouwd. Een werknemer die op 60 jaar ontslagen wordt, moet 30 jaar (voor mannen) of 26 jaar (voor vrouwen) gewerkt hebben.

Afwijkingen hierop kunnen wel voorkomen voor bepaalde sectoren, beroepen en werknemers. Onder bepaalde voorwaarden is een brugpensioen voor 60 jaar dus niet uitgesloten. Opgelet: in principe moeten bruggepensioneerden beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Elders in Europa

Op welke leeftijd gaat men in andere landen op pensioen? Enkele voorbeelden :
- Duitsland: 67 jaar
- Spanje: 65 jaar
- Frankrijk: 62 jaar
- Slovakije : 62 jaar
- Italië : 60 jaar voor vrouwen – 65 jaar voor mannen
- In Zweden kan de pensioenleeftijd variëren van 61 tot 67 jaar.