Opgepast met kraantjeswater!

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Jouw kraantjeswater kan je geld kosten!

Kraantjeswater is een voedingsmiddel dat streng wordt gecontroleerd. Wij vroegen PIDPA, die het kraantjeswater in de regio Antwerpen verzorgt, naar de kwaliteit van het kraantjeswater en leerden meteen hoe slimme verkopers je van het tegendeel proberen te bewijzen!

Welke kwaliteit heeft het kraantjeswater in mijn gemeente?

Benieuwd naar de juiste samenstelling van het water bij u thuis? Neem een kijkje op www.pidpa.be/gemeente en ’gemiddelde watersamenstelling en geef uw straat in.

Elke dag neemt Pidpa waterstalen op willekeurig gekozen adressen om nadien te laten analyseren in het laboratorium. Maar, opgelet ... ondertussen doen er ook bedrijven de ronde die een waterstaal vragen en je daarna een duur waterbehandelingstoestel proberen te verkopen.

Dat doen ze door een slimme verkoopstruc. Ze vragen je naar een waterstaal en al snel kleurt dit water bruin of zwart - twerijl jij er op staat te kijken!

Kraantjeswater van Pidpa bevat zouten die zorgen voor een middelmatige geleidbaarheid van 200 à 600 µS/cm. Dit betekent dat dit water een goede geleider is voor elektrische stroom. De slimme verkoper gebruikt verschillende trucs, zoals bijvoorbeeld een ijzeren staafje wat in het water wordt gestoken. Met een eenvoudige batterij wordt nu een elektrolyse uitgevoerd. Hierdoor lossen ijzer en andere metalen, die in dat staafje zitten, op en kleurt het water bruin tot zwart.

Vraag steeds bedenktijd alvorens een overeenkomst of bestelbon te ondertekenen en informeer u zo nodig bij Pidpa (T 0800 90 300). Zet nooit uw handtekening onder een document waarin staat dat u de ’verkoper’ heeft uitgenodigd om thuis langs te komen. U loopt dan immers het risico om uw recht, om de koop-verkoop te herroepen binnen een termijn van 7 dagen, te verliezen.

Wilt u klacht neerleggen tegen agressieve of misleidende marktpraktijken, dan kan dit bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Of neem contact op met de gratis klantenservicelijn van Pidpa 0800 90 300 – optie 1. Zij kunnen u vertellen dat de persoon die zich bij u aanbiedt, al dan niet een Pidpa-medewerker is.

Medewerkers van Pidpa zijn makkelijk te herkennen aan hun kledij, hun voertuig en hun legitimatiebewijs dat zij op uw vraag voorleggen.