Open Tuinen, een Belgische organisatie van tuinliefhebbers, wijst sinds 20 jaar de weg naar de mooiste private tuinen en parken in ons land. De liefhebber- en andere belangstellenden - vindt er een overzicht van al de stads- en plattelandstuinen die van de lente tot in de herfst te bezichtigen zijn.

De idee komt van het Engelse National Garden Scheme. Bij de Open Tuinen gaat het er om leden de gelegenheid te bieden om kennis te maken met allerlei tuinen, grote zowel als kleine, die bijzonder belangwekkend zijn omwille van hun specifieke stijl of conceptie. En dit in een kameraadschappelijke sfeer waarin met de eigenaars of de ontwerpers of tuiniers van gedachten kan worden gewisseld over hun zienswijze, hun manier van werken en hun ervaringen.

Heel wat tuinen zijn privaat en kunnen enkel op afspraak bezocht worden. Om lid te worden van de vereniging volstaat het de Agenda 2016 te bestellen voor 20 € (25 € voor buitenland). Hiermee kunt u ruim 200 privé-tuinen en -parken in ons land bezoeken en deelnemen aan tal van activiteiten van de vereniging. Het lidmaatschap is voor 2 personen. De agenda wordt elk jaar opnieuw uitgegeven in de loop van de maand maart.

Hier kan je bekijken waar de verschillende tuinen te vinden zijn: http://www.open-tuinen.be/nl/onze-tuinen

http://www.open-tuinen.be/nl

ooo