Oorzaken en vormen van slechthorendheid

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

“Als je niet kan zien, ben je gescheiden van de dingen; als je niet kan horen, ben je gescheiden van de mensen.” (Immanuel Kant)

Veel slechthorende mensen willen graag de oorzaak van hun probleem kennen. Slechthorendheid kan echter verschillende oorzaken hebben en lang niet altijd is met zekerheid te achterhalen wat de oorzaak van het slechte horen eigenlijk is.

De meest gebruikte audiologische terminologie steunt op een bepaling van de plaats of plaatsen in de gehoorketen waar de zwakke schakel zit. We spreken dan over perceptieve, geleidings- en gemengde gehoorverliezen. Gehoorverliezen kunnen we ook indelen naar de ernst van het gehoorverlies dankzij een tonaal- of een spraakaudiogram.

Perceptieve gehoorverliezen

Bij perceptieve verliezen doet het probleem zich voor in het slakkenhuis (cochleair gehoorverlies), bijvoorbeeld bij beschadiging van de (buitenste en/of binnenste) haarcellen. Het probleem kan zich ook voor doen in het auditieve zenuwstelsel. Perceptieve verliezen zijn blijvend. Enkel hoortoestellen bieden in de meeste gevallen uitkomst.

Geleidingsverliezen

Bij geleidingsverliezen gaat er iets mis bij de mechanische overdracht van het geluid dat het oor binnenkomt. Hierdoor kan het geluid het slakkenhuis niet of slechts gedeeltelijk bereiken. Op elke plek waar het geluid wordt omgezet in een mechanische beweging kan dit verkeerd gaan. Momenteel worden de meeste geleidingsverliezen door de neus/keel/oor-arts quasi perfect opgelost via chirurgische ingrepen of medicijnen. Ook hoortoestellen – voor zover er geen contra indicatie is – doen het hier altijd uitstekend.

Gemengd hoorverlies

Bij een gemengd gehoorverlies zijn er problemen zowel in het slakkenhuis als bij de overdracht van geluiden.

Gehoorverliezen doen zich zowel aan één oor als aan twee oren voor. Eenzijdig gehoorverlies noemen we een monauraal verlies. Bij gehoorverliezen aan beide oren spreken we van tweezijdig of bilateraal gehoorverlies.

Gehoorverliezen kunnen we ook indelen naar de ernst van het gehoorverlies dankzij een tonaal- of een spraakaudiogram.