Oorsuizingen

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Beethoven, Rousseau, Smetana... Al deze beroemde personages hoorden “onbestaande” geluiden en er wordt beweerd dat zij allemaal last hadden van oorsuizingen. Oorsuizingen zijn niet zo bekend maar kunnen nochtans het leven erg moeilijk maken.

Wat zijn oorsuizingen ?

Oorsuizingen zijn eigenlijk “auditieve illusies”. Dat wil zeggen dat iemand een geluid hoort terwijl niemand anders het hoort. Het geluid in kwestie bestaat dus niet maar wordt waargenomen door een gehoorprobleem.

Behalve deze oorsuizingen die “subjectief” worden genoemd, bestaan er ook “objectieve” oorsuizingen die niet zo vaak voorkomen. In dit laatste geval gaat het om een bestaand geluid dat op een abnormale manier wordt waargenomen.

Zo’n 10 tot 20% van de bevolking heeft last van geruis of fluittonen in het oor. Vaak verdwijnen de geluiden vanzelf, maar ze kunnen ook aanhouden en ondraaglijk worden.

Welke geluiden ?

Mensen die last hebben van oorsuizingen, horen geronk, gefluit, getik… Sommige patiënten zeggen dat het lijkt op geluid van een fluitketel, van een trein die voorbij rijdt, van een verwarmingsketel of een elektrische motor.

Deze geluiden kunnen onderbroken worden of aanhoudend hoorbaar zijn, licht hoorbaar zijn of daarentegen heel intens. Oorsuizingen zijn m.a.w. heel divers.

Wie krijgt last van oorsuizingen ?

Er is geen specifieke groep die getroffen wordt: het komt voor bij vrouwen, mannen, tieners, senioren maar toch stelt men vast dat het vaak voorkomt bij 60plussers.

Reden te meer op je hoede te zijn en een arts te raadplegen in geval van twijfel.

Oorzaken van oorsuizingen

Oorsuizen treedt vooral op bij 60-plussers en gaat vaak gepaard met een ouderdomsgebonden achteruitgang van het gehoor, maar het kan ook spontaan optreden na stress of na depressie. Soms gaat het ook samen met andere aandoeningen zoals allergieën, duizeligheid of hypertensie. Het kan ook het gevolg zijn van otitis of een ziekte van het inwendige oor.

Ook de blootstelling aan intense geluidsniveaus (concert, discotheek, MP3) kan leiden tot oorsuizingen. Meestal zijn die van voorbijgaande aard en verdwijnen ze na enkele uren, maar elke blootstelling kan bepaalde zintuigcellen beschadigen, en die schade is onomkeerbaar. Herhaalde blootstelling kan dus leiden tot verslechtering van het gehoor en permanente oorsuizingen veroorzaken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij musici of andere beroepen waarin werknemers continu blootstaan aan geluid.

Gevolgen van oorsuizingen

Op zich zijn oorsuizingen niet “gevaarlijk”. Oorsuizingen kunnen het dagelijks leven van de mensen die eraan lijden wel beïnvloeden. Ze kunnen nervositeit, slaapproblemen en zelfs depressie veroorzaken.

Oorsuizingen behandelen

Als je de oorzaak van oorsuizingen kent, is het over het algemeen mogelijk om ze te verzachten of om de oorsuizingen weg te krijgen door de oorzaak aan te pakken.

Voor oorsuizingen waarvan de oorzaak ongekend is, bestaat er geen efficiënte medische behandeling. Maar hoe kan je die oorsuizingen dan aanpakken?

Er bestaan verschillende mogelijkheden:
- een gehoorapparaatje in geval van een slecht gehoor dat gepaard gaat met oorsuizingen: doordat de echte geluiden zo beter worden waargenomen, heeft men minder last van de oorsuizingen
- psychotherapie
- relaxatietherapie
- acupunctuur
- hypnose ...

Aangezien oorsuizingen niet te genezen zijn, komt het erop aan om ze te voorkomen. Daarom: stel u niet bloot aan te hoge geluidsniveaus en gebruik oorbeschermers zoals oordoppen, filtrerende koptelefoon, enz. Deze tips zijn op iedereen van toepassing: professionelen, musici, doe-het-zelvers, in concertgangers, enz.