Onterven via levensverzekering voortaan onmogelijk

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Voortaan is het onterven van familieleden via een levensverzekering niet meer mogelijk. Dat heeft de plenaire vergadering van de Senaat beslist.

Na het zomerreces verhuist het naar de Kamer. In 2008 deed het Grondwettelijk Hof al een uitspraak in die zin. Voortaan is het ook mogelijk de erfenis rechtstreeks van grootouders naar kleinkinderen te laten gaan.

Kinderen kunnen in ons land niet onterfd worden. Ze hebben altijd recht op een voorbehouden deel van de nalatenschap, de wettelijke reserve. Een enig kind heeft minstens recht op de helft van de nalatenschap. Voor twee kinderen is dat twee derde, voor drie of meer kinderen drie vierde. Om die regel te omzeilen, wordt soms gebruik gemaakt van een levensverzekering waarbij een derde als begunstigde wordt aangeduid. Het probleem stelt zich als de uitkering van de levensverzekering in verhouding een groot stuk van het nagelaten vermogen vertegenwoordigt.

Als blijkt dat de reserve van de kinderen is aangetast, dan kunnen zij hun deel niet opeisen. De inkorting, zoals dat in het vakjargon heet, kan mits voorwaarden enkel van de betaalde verzekeringspremies en niet van het gewaarborgde kapitaal van de levensverzekering gevraagd worden. Door de wetswijziging wordt die inkorting van het kapitaal wel mogelijk. ‘Concreet betekent dit dat men familieleden niet meer kan benadelen via een spaarverrichting in de vorm van een levensverzekering. De wettelijke erfgenamen zullen krijgen waar ze recht op hebben’, zegt Rik Torfs (CD&V), mede-indiener van het wetsvoorstel.

Nog een grote vernieuwing is dat de vrijwillige erfenissprong mogelijk wordt. Dat wil zeggen dat kleinkinderen rechtstreeks van hun grootouders kunnen erven. Ouders kunnen de erfenis van hun eigen ouders verwerpen, zodat die rechtstreeks aan hun kinderen toekomt.

Bron: De Tijd