Moet ik het rusthuis van mijn ouders betalen?

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Onderhoudsplicht tegenover ouders in het rusthuis.

Het pensioen waarover rusthuisbewoners beschikken is meestal ontoereikend om de kosten van het rusthuisverblijf te betalen. De zorgkost wordt weliswaar voor een groot deel gedragen door het RIZIV maar de hotelkost daarentegen wordt gefactureerd aan de rusthuisbewoner en berekend aan de hand van een dagprijs.

In deze dagprijs zijn de supplementen en medische kosten niet inbegrepen waardoor de verblijfkosten met deze kosten dienen vermeerderd te worden. Dokterskosten, telefoonkosten, kosten van de kapper, reiniging van persoonlijke kleding, persoonlijke verzorgingsproducten en zakgeld dienen bovendien uitdrukkelijk in de overeenkomst te worden opgenomen.

Moet ik voor mijn ouders betalen?

Voor de betaling wordt eerst naar het pensioen van de rusthuisbewoner gekeken. Daarnaast kan hij een beroep doen op een bijdrage uit de Vlaams zorgverzekering. En in veel gevallen komt het ziekenfonds tussenbeide. Als dat niet volstaat, kan hij zich wenden tot het OCMW om het resterende deel te betalen.

Het OCMW kijkt dan eerst naar de roerende inkomsten van de rusthuisbewoner, zoals spaargelden en aandelen. Kan daarmee de rusthuisfactuur worden betaald, dan past het OCMW niet bij. Het OCMW kan ook nagaan of er onroerende inkomsten zijn, zoals huurgelden. Als er een tweede of derde eigendom is, kan het voorstellen die te verhuren. Zelfs voor de eigen eigendom kan het OCMW nagaan of dat niet kan worden verhuurd, al gaan weinig OCMW’s zover.

Wat als een rusthuisbewoner niet kan betalen?

Kan een rusthuisbewoner zijn factuur toch niet zelf betalen, dan kan hij aan het OCMW van de gemeente waar hij was ingeschreven voor de opname in het rusthuis vragen tussenbeide te komen.

Het OCMW kan de kosten verhalen op de echtgeno(o)t(e) en op de kinderen, die wettelijk onderhoudsplichtig zijn tegenover hun ouders en schoonouders. Zijn er meerdere kinderen, dan wordt het teruggevorderde bedrag gelijk verdeeld.

TIP: Indien de kinderen financieel tussenkomen voor hun ouders die in het rusthuis zijn opgenomen, is hun tussenkomst fiscaal aftrekbaar.