"Moet ik een nalatenschap aanvaarden?"

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

"Mijn vader ‘had een gat in zijn hand’: zodra hij wat geld opzij had, gaf hij het uit aan reizen, auto’s, technologische snufjes, enz. En als hij geen geld genoeg had om zijn grillen te betalen, kocht hij op krediet.

Hij is onlangs gestorven en ik ben de enige erfgename. Mijn moeder heeft ons enkele jaren geleden verlaten. Van de zaken die hij nalaat, zijn er wel enkele waaraan ik gehecht ben. Maar ik ben bang dat er ook nog vele schulden zijn…

Wat kan ik doen?"

Els, 58 jaar, Genk.

Voor erven kan je een hoge prijs betalen... Aan notariskosten, maar ook aan schulden! Immers, als je erft, erf je in principe alles: het positieve en het negatieve, de goederen en de schulden.

Als de wet of een van uw verwanten u als erfgenaam aanduidt, hebt u altijd een keuze. Beter gezegd:u hebt drie keuzes. U kunt: de erfenis weigeren (verwerping), de hele erfenis aanvaarden (gewone aanvaarding) of ze gedeeltelijk aanvaarden (aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving).

Verwerping

Bent u niet geïnteresseerd in de erfenis? Bent u er voor 100% zeker van dat er meer schulden dan tegoeden zijn? Dan kunt u heel gewoon weigeren. U krijgt dan niets maar u betaalt ook niets!

Hoe gaat dit in zijn werk?

Ga met een kopie van de overlijdensakte naar de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar uw verwant zijn woonplaats had. Daar tekent u dan een akte van verwerping. U kunt u ook door iemand anders laten vertegenwoordigen, door het geven van een volmacht.

Gewone aanvaarding

Als u geen enkele twijfel hebt en u wenst hoe dan ook te erven, dan kunt u de erfenis in haar geheel aanvaarden. Het vermogen van uw verwant versmelt dan met uw eigen vermogen. Uw goederen en schulden en de goederen en de schulden van uw verwant bevinden zich voortaan op hetzelfde niveau.

U neemt dus het risico de schulden van uw verwant te moeten betalen… Een goede raad: als u enige twijfel hebt over de consistentie van het vermogen van uw bloedverwant of vriend, kies dan niet voor een gewone aanvaarding, maar eerder voor een aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Hoe gaat dit in zijn werk?

U kunt de erfenis uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaarden. Bij uitdrukkelijke aanvaarding bevestigt u schriftelijk uw wens om de erfenis te aanvaarden. Bij stilzwijgende aanvaarding gedraagt u zich als een erfgenaam (door een goed uit de erfenis te verkopen bijvoorbeeld).

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving

Bent u niet op de hoogte van de financiële situatie van uw verwant? Dan bestaat er een veilige oplossing: de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving. In dat geval wordt een inventaris opgemaakt van de inboedel van de overledene, waarna de schuldeisers betaald worden.

Als de erfenis onvoldoende activa bevat om alle schuldeisers te betalen, hoeft u het verschil niet te betalen met uw eigen spaarcenten. Als er daarentegen nog bezittingen overblijven na de betaling van de schuldeisers, dan zijn die voor u bestemd.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Ga naar de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de woonplaats van uw verwant. Daar tekent u een akte van aanvaarding. De Griffie publiceert deze aanvaarding in het Belgisch Staatsblad binnen een termijn van twee weken volgend op de verklaring.

Besluit

Wees voorzichtig en ga te rade bij bevoegde en welingelichte personen alvorens een beslissing te nemen.

Meer weten