Mijn buurman haalt me het bloed onder de nagels vandaan!

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Buren zijn net zoals familieleden, u kiest ze niet zelf! Brompotten, lawaaimakers, buren die te kwader trouw zijn… Ze bestaan in alle soorten en maten! Hieronder vindt u een overzicht van soorten burenruzies waarin u mogelijk ooit verzeild geraakt en de manier waarop u deze vreedzaam kunt regelen.

Buurthinder

Geluidshinder, stank, waterschade... Vindt u iets hinderlijk of storend zonder dat uw buur in de fout ging? Het gaat wellicht om een geval van buurthinder. Maar opgelet: om van buurthinder te kunnen spreken, moet de handeling die uw buur stelt als abnormaal worden aangezien: De handeling moet met andere woorden het evenwicht tussen uw twee eigendommen verstoren.

Als u bijvoorbeeld in een appartementsgebouw woont, dan is het niet abnormaal dat u het getik van de hakken van uw bovenbuurvrouw op de parketvloer hoort. Volgende handelingen kunnen daarentegen als niet normaal worden aangezien: het bespelen van een muziekinstrument zoals een drumstel, het geluid afkomstig uit een café, waterlekken, storende werkzaamheden

Het is de rechter die zal moeten uitmaken of de handeling die de hinder veroorzaakt normaal of abnormaal is. Indien de rechter oordeelt dat het om een abnormale handeling gaat, dan kan hij uw buur verbieden om de handeling in kwestie te stellen of eventueel uw buurman veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding.

Wat kunt u doen ?

Nadat u deze kwestie met uw buurman besproken heeft en geprobeerd heeft om de ruzie in der minne te regelen, kunt u deze zaak van “buurthinder” aanhangig maken bij de rechtbank.

Nachtlawaai

Voor 22u mag uw buurman op zijn terrein doen wat hij wil. Voorwaarde hierbij is evenwel dat wat hij doet geen abnormale buurthinder teweegbrengt en dat er geen sprake kan zijn van misbruik.

Tussen 22u en 6u ’s morgens doet men echter niet zomaar waar men zin in heeft! Uw buurman die bijvoorbeeld zijn verjaardag viert in het holst van de nacht en daarbij veel decibels produceert, maakt zich schuldig aan nachtlawaai. Hetzelfde geldt voor uw buurman die een zwembad heeft in z’n tuin en na 22u vrienden uitnodigt om een frisse duik te nemen…

Wat kunt u doen ?

Bel aan bij uw buurman en leg hem vriendelijk uit wat op uw lever ligt. Als deze zich niet bereidwillig opstelt, kunt u de politie erbij halen. Deze zal ter plaatse komen om de feiten vast te stellen. Vervolgens kunt u klacht indienen.

Het gras afmaaien

Heeft uw buurman de vervelende gewoonte om zijn gras ’s zondags om 9 uur ’s morgens af te maaien? Vraag eens na bij uw gemeente want de meeste gemeentes leggen beperkingen op inzake het gebruik van sommige lawaaierige toestellen zoals grasmachines.

Bijvoorbeeld in Seraing:

« Het gebruik van motorapparaten zoals grasmachines, cirkelzagen, zaagmachines en andere is verboden tussen 20u en 8u ’s morgens. Op zon- en feestdagen is het gebruik van deze apparaten strikt verboden behalve tussen 10u en 13u.”

In Durbuy :

« Het gebruik van grasmachines, zaagmachines en cirkelzagen of andere luidruchtige toestellen is op zon- en feestdagen verboden voor 15u en na 18u, op minder dan 100 meter van een woning en tijdens de week tussen 20u en 7u (…)”

Wat kunt u doen ?

Leg aan uw buurman op een vriendelijke manier het probleem uit. Als deze echter weigert mee te werken, kunt u een klacht indienen.