Meer senioren sterven in winter

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Wist je dat er meer senioren sterven in de winter dan in de zomer? Op zoek naar de oorzaken!

Het sterftecijfer onder senioren ligt in de winter hoger dan in de zomer.

Voor het verschil tussen de seizoenen in sterftecijfers kunnen meerdere oorzaken worden aangewezen. Meest voor de hand liggend zijn klimaatfactoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk en de aan- of afwezigheid van zonlicht.

Tijdens extreem hete zomerdagen verschijnen al snel berichten in de media over de risico’s voor ouderen, maar onderzoek lijkt uit te wijzen dat de koude maanden gevaarlijker zijn. . Toch zien we dat de seizoenvariatie onder ouderen in verzorgings- of verpleeghuizen, die relatief veel binnen verblijven, net zo groot is als onder ouderen die thuis wonen.

Externe factoren kunnen een rol spelen in de seizoenpatronen, zoals luchtverontreiniging of het griepvirus, dat vaker voorkomt in de winter. Voor mensen met een hartaandoening, een longziekte, diabetes en senioren kan griep ernstige verwikkelingen met zich meebrengen. Bij sommige mensen veroorzaakt het influenzavirus ook een ontsteking van de luchtwegen (bronchitis). Wanneer de lagere luchtwegen aangetast worden, ontstaat een virale longontsteking. De longen zijn dan beschadigd en extra gevoelig. Je krijgt gemakkelijker een bijbesmetting door bacteriën. Bij deze verwikkelingen neem je het best onmiddellijk contact op met je huisarts. Een influenza-infectie ondermijnt bovendien de algemene conditie. Vooral senioren en chronisch zieken lopen hierdoor risico’s.