Kleinkinderen rechtstreeks erfgenaam

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

De bevoegde Kamercommissie keurde het wetsvoorstel voor een vrijwillige erfenissprong goed.

Kleinkinderen zullen rechtstreeks van hun grootouders kunnen erven. De kinderen zullen wel nog hun toestemming moeten geven voor deze regeling. Nu is een speciale regeling of testament nodig opdat kleinkinderen rechtstreeks zouden kunnen ervan van hun grootouders. Dankzij de erfenissprong kunnen kinderen een erfenis van hun ouders weigeren in het voordeel van hun eigen kinderen. De clausule dat ouders hun kinderen niet kunnen onterven, blijft evenwel van kracht.

Het wetsvoorstel houdt verder ook nog de uitbreiding in van het principe dat iemand die de erflater opzettelijk doodt, niet meer kan erven. Indien een man bijvoorbeeld zijn vrouw vermoordt en daarna zelfmoord pleegt, kunnen in de toekomst ook de familieleden van de vrouw erven. De man wordt dan postuum onwaardig verklaard.

Het voorstel moet nog langs Kamer en Senaat passeren.

Uiteraard blijven ook schenkingen/handgiften mogelijk.