Kangoeroewonen: iets voor mij?

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Kangoeroewonen of zorgwonen is een mooie oplossing voor de oude dag. Twee partijen of gezinnen wonen dan samen onder één dak maar toch apart. De twee partijen beloven elkaar om voor elkaar te zorgen. Bij kangoeroewonen wonen meestal twee generaties samen: een zoon of dochter met zijn ouder of beide ouders.

De bekendste vorm van kangoeroewonen is de zorgwoning. In dat geval trekt een oudere persoon of persoon met beperking in bij z’n familie. Er wordt een aparte woonruimte voorzien, zodat ieder z’n privacy bewaard blijft.

Gaat het om een zorgwoning dan ben je verplicht dit te melden aan de gemeente. Er mogen hoogstens 2 personen in de zorgwoning wonen, waarvan 1 van beide zorgbehoevend of ouder dan 65 is. De buidelwoning mag maximaal ⅓ van de woning in beslag nemen en moet 1 geheel vormen met de rest van de woning. Er mag maar 1 persoon of entiteit eigenaar zijn van de volledige woning.

Moet je verbouwen om van je huis een kangoeroewoning te maken? Dan geldt een lager btw-tarief (6 % i.p.v. 21 %). Op je individuele belastingbrief zal je niet veel merken. Wonen in een kangoeroewoning heeft hier immers geen negatieve gevolgen. De meerdere gezinnen samen worden niet gezien als één gezin en dus blijven alle sociale uitkeringen of sociale voordelen zoals studietoelagen intact.

Je moet dat wel melden bij de gemeente en toelating vragen. In Vlaanderen mag je immers niet zomaar elke bestaande eengezinswoning omvormen tot een meergezinswoning of 2 wooneenheden bouwen op één perceel. Dit heeft vooral te maken met stedenbouwkundige voorschriften en de bestemming van het perceel. Op heel wat percelen kan er slechts een eengezinswoning gebouwd worden. Anderzijds kan het statuut van de woning (één- of meergezinswoning) ongewenste juridische en fiscale gevolgen met zich meebrengen.