Je partner en zijn obsessieve gedrag

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Heb je moeite met je partners manie? Lijkt het altijd maar weer erger te worden?

Kan je niet meer tegen? Minstens 40 keer per dag zijn handen wassen? Alles altijd op een bepaalde manier opruimen? Wanneer hij een ruimte verlaat, checkt hij zeker 5 keer of hij wel goed de deur dicht gedaan heeft?

Tijdens zijn ontwikkeling hebben de meeste kinderen wel last van perioden waarbij hij enkele rituelen minutieus uitvoert. Dit is dus geheel normaal. Deze rituelen voldoen aan zijn noden aan vertrouwen en controle. Soms kan het ook om bijgeloof gaan.

Wanneer de manies maar niet voorbijgaan, kan het wel eens om een obsessief-compulsieve stoornis (OCS) gaan. OCS komt in verschillende vormen voor, maar het meest voorkomende kenmerk is een obsessieve drang om bepaalde handelingen uit te voeren, die rituelen worden genoemd. De OCS-patiënt voert deze handelingen (compulsies) uit als reactie op dwangmatige gedachten (obsessies). Voor anderen lijken deze handelingen overbodig en zij hebben ook geen oog voor de details, maar voor de patiënt zijn deze handelingen van vitaal belang en moeten volgens een bepaald patroon worden uitgevoerd om vermeende nadelige gevolgen te voorkomen.

Kenmerken? Zeer voorzichtig, betrouwbaar, ordelijk, analytisch, methodisch, perfectionistisch, grote behoefte aan controle van de situatie, weinig bevrediging door resultaten (‘nooit goed genoeg’) gering aanpassingsvermogen, bang om gevoelens te hebben en/of uiten...

Enkele voorbeelden:
- Je besteedt veel meer tijd dan anderen om dagelijkse activiteiten uit te voeren.
- Je hecht enorm veel belang aan orde en symmetrie van voorwerpen.
- Je bent vaak angstig door bepaalde gedachten of beelden die steeds opnieuw terugkomen, en waarvan hij zich maar niet kan verlossen.
- Enz...

Zo’n 2% à 4% van de bevolking lijdt aan een dwangneurose. Mogelijke oorzaken zijn erfelijke aanleg en/of opvoedingsproblemen.

Wat doen? Consulteer je arts, deze zal een adequate behandeling voorstellen. Meestal zal deze een combinatie voorstellen van psycho-therapie en medicatie (bijvoorbeeld antidepressiva en anxiolytica).

Thuis toon je best wat begrip tegenover je partner. Het is belangrijk te weten dat mensen met OCS hier niets aan kunnen doen. Laat je partner zich dus niet schuldig voelen door te zeggen dat hij een inspanning moet doen. Het is wel belangrijk dat je iemand met OCS niet aanmoedigt om zijn rituelen uit te voeren. Je hoeft hem helemaal niet te verzekeren dat bijvoorbeeld de deur echt wel op slot is of dat zijn handen proper zijn. Door in dit “obsessief spelletje” mee te gaan, help je hem zeker niet. Je bevestigt alleen maar zijn obsessies en hierdoor vererger je het probleem.