"Ik mag mijn kleinkinderen niet meer zien"

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

"Ik ben een grootmoeder die heel nauw bij alles betrokken is: ik haal mijn kleinkinderen vaak van school, ik geef hun een vieruurtje, en ook op woensdagmiddag zorg ik voor hen…

Ruzie met mijn dochter heeft onze relatie wat verzuurd, maar we hebben er steeds voor gezorgd dat de kinderen daar niet onder leden.

Onlangs is mijn dochter hertrouwd. Sindsdien mag ik mijn kleinkinderen niet meer zien.

Wat kan ik doen ?"

Margriet, 65 jaar, Antwerpen.

Het probleem binnen de familie oplossen

Alvorens naar de rechtbank te stappen, probeert u het best eerst het probleem binnen uw familie op te lossen: een openhartig gesprek heeft al heel wat problemen de wereld uit geholpen.

Een beroep doen op een gezinsbemiddelaar

Ook gezinsbemiddeling kan veel situaties helpen ontwarren. Een bemiddelaar, die rechter noch advocaat is, tracht beide partijen te helpen om in onderling (vertrouwelijk) overleg een gepaste oplossing te vinden.

Als de bemiddelaar erkend is (omdat hij hier speciaal voor opgeleid is en omdat hij voldoet aan een aantal specifieke voorwaarden die zijn kwaliteit garanderen), kan de overeenkomst door een rechter « bekrachtigd » worden.

Naar de rechter stappen

Als laatste redmiddel kunt u gerechtelijke stappen ondernemen. Er bestaat inderdaad een wet die grootouders recht geeft op « persoonlijk contact » met hun kleinkinderen. Het gaat hier om een vorm van bezoekrecht, maar frequentie noch bezoektijd zijn vastgelegd.

Rechten van grootouders

Een rechter kent « recht op persoonlijk contact » enkel toe aan grootouders in het belang van de kleinkinderen. Het is dus eerder een recht van de kinderen dan van de grootouders.

Belang van het kind

De kern van de bewijsvoering van de advocaten en de beslissing van de rechter is het welzijn van de allerkleinsten. De vraag is of de kleinkinderen voordeel halen uit de relatie.

Als het antwoord positief is, beslist de rechter in het voordeel van de grootouders. Dit lijkt het geval te zijn in de zaak van Jeanine.

Als het antwoord negatief is, krijgen de grootouders geen bezoekrecht toegewezen. Dit geldt bijvoorbeeld voor grootouders die geen enkele rol spelen in het leven van hun kleinkinderen, of voor grootouders die een nadelige invloed hebben op hun kleinkinderen door bijvoorbeeld hun ouders voortdurend te bekritiseren...

Praktisch

Als u beslist om juridische stappen te ondernemen, wendt u zich het best tot een advocaat die gespecialiseerd is in familierecht.

Als uw inkomen beperkt is, kunt u zich wenden tot het Bureau voor Juridische Bijstand. Wie bijvoorbeeld een IGO (inkomensgarantie voor ouderen) heeft, kan gratis bijstand van een advocaat genieten.

Wees er u in elk geval van bewust dat uw kleinkinderen er niet om vragen om het middelpunt van een familieruzie te zijn. Wat u ook beslist, het is hun geluk dat voorop moet staan.

Meer weten