Ik ben 50 en ik zoek werk!

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Blijkbaar is een hele carrière lang bij dezelfde werkgever blijven niet meer van deze tijd. De media berichten steeds vaker over senioren die op zoek zijn naar werk. Het is niet gemakkelijk om op je vijftigste plots weer werkzoekende te zijn.

Maar hoe vind je nog een - leuke - job op je 50ste? Hiervoor vroegen we raad aan Valérie Desclez, Consultant in carrièremanagement en persoonlijke ontwikkeling.

- Hoe verklaart u het toenemende aantal werkzoekende senioren?

We leven in een tijd waarin de bedrijven zelf ook continu in beweging zijn: herstructureringen, fusies... Sommige bedrijven kiezen er ook voor de oudste werknemers te ontslaan wegens de hoge kost die hun anciënniteit met zich meebrengt.

Tegenwoordig wordt er echter veel meer over gepraat, wat waarschijnlijk te maken heeft met de vrij recente wet op ‘outplacement’ (NVDR: professionele ‘uitplaatsing’, op vraag en voor rekening van de werkgever).

- Zijn er ook senioren in de tewerkstellingsgroepen?

Ja, natuurlijk. De senioren zijn niet de best vertegenwoordigde groep in de tewerkstellingsmodules, maar ze zijn er wel degelijk. Vaak willen ze nog geen punt zetten achter hun professionele carrière en zijn ze dan ook verontwaardigd wanneer het einde van hun loopbaan opgelegd wordt en ze verplicht met brugpensioen moeten gaan.

Het is een fase waar ze door moeten, een moment waarop ze zichzelf opnieuw in vraag stellen, een periode waarin ze steun nodig hebben. De speciale modules voor werkzoekenden zijn een van de mogelijkheden om het hoofd te bieden aan hun situatie. Vaak staan senioren open voor de verscheidenheid binnen die groepen en zijn ze blij jongeren te ontmoeten die hen, door hun spontaniteit en hun gedrevenheid, opnieuw motiveren, energie geven en de kans bieden zichzelf op een constructieve manier in vraag te stellen.

- Wat zijn doorgaans hun vragen, hun verlangens?

Vaak willen ze van die pauze gebruikmaken om een stand van zaken op te maken van hun vaardigheden, hun persoonlijkheid, hun toekomstwensen… Ze stellen zich soms vragen over een eventuele carrièreswitch.

Ze moeten door een soort rouwperiode om hun vroegere werk, hun vroegere carrière te verwerken. Ze vragen zich ook af hoe ze zichzelf moeten verkopen… soms hebben ze al heel lang geen cv meer opgesteld, omdat ze al die tijd niet genoodzaakt waren om te solliciteren. In hun ogen is hun leeftijd ook een zwakte en ze vragen zich af hoe ze die leeftijd in hun cv of sollicitatiegesprek aan bod moeten laten komen.

- U had het daarnet over een eventuele omschakeling. Is het dat wat senioren meestal zoeken?

Inderdaad. In die fase van hun carrière beseffen ze vaak dat het niet zo gemakkelijk is om zich in hun sector in te passen alsof ze van nul zouden herbeginnen. Ze overwegen dus een nieuwe wending te geven aan hun carrière. Een wending die vrij beperkt kan zijn, maar evengoed een hele omschakeling wanneer ze vinden dat het tijd wordt eindelijk te doen wat ze altijd al hebben willen doen.

Die reconversie kan betrekking hebben op hun statuut. Ik denk bijvoorbeeld aan een vrouw die op dit ogenblik overweegt haar eigen bedrijf op te richten. Bij de denkoefening die ze nu maakt, weegt ze haar vaardigheden af tegenover haar eigen energie. Ze vreest namelijk te weinig energie over te hebben om die stap te zetten.

Ik denk ook aan een andere deelneemster uit de groep. Nadat ze 20 jaar lang verschillende functies vervuld had binnen hetzelfde bedrijf (uit de chemische sector), besliste ze zich om te scholen tot rijinstructeur in een autorijschool. Op middellange termijn wil ze dan haar eigen rijschool oprichten.

- Maakt u gebruik van een aangepaste methode bij senioren of blijft die voor iedereen dezelfde, ongeacht de leeftijd?

De begeleidingstechnieken zijn ongeveer voor iedereen dezelfde, maar het is zeer belangrijk rekening te houden met het specifieke profiel van senioren. Zoals ik eerder al zei, zijn het mensen die eerst door een rouwperiode moeten om het verlies van hun vroegere baan te verwerken. Een job waarvoor ze zich soms intens en lang geëngageerd hebben, in die mate zelfs dat ze soms aanvaard hebben hun eigen vervangers op te leiden. Sommigen zijn in hun carrière slachtoffer geworden van pestgedrag, van burn-outs

Er komen dus heel wat emoties bij kijken (boosheid, verdriet, wrok, bitterheid) en ze moeten dus door een rouwperiode vooraleer ze op een positieve manier die nieuwe wending kunnen geven aan hun carrière.

Er moet ook een grondig competentieprofiel opgemaakt worden. Een dergelijke oefening helpt hen immers om zich bewust te worden van de hoeveelheid aan vaardigheden en het belang ervan, die ze in de loop van hun carrière opgebouwd hebben en waarvan ze zich, door hun ervaring, vakkennis en automatismen, niet meer bewust zijn. Het is dus belangrijk een volledig en grondig competentieprofiel op te maken zodat hun eigenwaarde hersteld wordt. En dat is onontbeerlijk als ze zich opnieuw op de arbeidsmarkt begeven.

Ik herinner me o.a. R. die meer dan 10 jaar aan het hoofd van een vzw had gestaan en terzelfder tijd meegeholpen had bij de administratie in het bedrijf van haar man. Toen die dame bij mij kwam, bleef ze telkens maar herhalen dat ze niets kon, dat ze geen enkele vaardigheid had, dat ze niets waard was… Door een grondig competentieprofiel op te maken en door haar profiel te analyseren, is ze erin geslaagd zich bewust te worden van haar werkelijke potentieel...

Er moet ook een bijzondere aandacht besteed worden aan de zogenaamde ‘marketing van het werk zoeken’. Hoe pak je je zoektocht aan en waar start je? Welke middelen gebruik je? Hoe onderscheid je je van de anderen? Hoe kun je je ervaring uitspelen zonder dat je leeftijd afschrikt? De troeven van senioren zijn natuurlijk anders en daar zijn ze zich niet altijd van bewust, maar ze begrijpen wel heel snel dat ze potentiële, toekomstige werkgevers kunnen afschrikken. Soms kunnen bepaalde technieken – zoals netwerken bijvoorbeeld – bepaalde obstakels uit de weg ruimen.

Het cv moet op een doeltreffende, pakkende manier opgesteld zijn. Op het niveau van hun ervaring, maar samengevat (soms is hun laatste cv al meer dan 15-20 jaar oud...).

- Welke raad zou u geven aan een senior met veel ervaring die werk zoekt in de sector waarin hij/zij al gewerkt heeft?

Durf je ervaring uit te spelen: solliciteer voor functies van een hoger niveau. Geloof in je eigen competenties! ‘Wat voor jezelf evident is, is dat niet noodzakelijk voor anderen’.

En wat zegt u aan een senior die beslist zijn/haar kans te wagen in een sector waarin hij of zij nog niet gewerkt heeft?

Laat u begeleiden om een grondig competentieprofiel op te maken en om uw professionele interesses en motivatie te analyseren. En vooral, neem de tijd die nodig is om jezelf op die manier in vraag te stellen...

- Wat zou u aan onze lezers zeggen die nog aarzelen om professionele begeleiding in te roepen?

Hulp van buitenaf, de professionele blik van een buitenstaander zijn soms noodzakelijk om jezelf en je carrière te herpositioneren. De vragen die door de professional gesteld worden, kunnen voor de klik zorgen die er niet zou komen indien men zichzelf in zijn eentje in vraag stelt.

- Hoe gaan jullie tewerk bij Projet de Vie?

We gaan uit van het gegeven dat een carrière opgebouwd is uit evoluties, het in vraag stellen, veranderingen, momenten waarin je vastzit, relaties, conflicten, (gebrek aan) zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen. Soms is het moeilijk om in je eentje klaar te zien in dat kluwen. Wij bieden dus begeleiding aan, coaching en ondersteuning.

Om tot reflectie, en vervolgens actie, te kunnen komen, gebruiken we verschillende tools en technieken: een competentieprofiel opmaken, persoonlijkheidstests (Sosie), tewerkstellings- en/of projectcoaching.

De begeleiding kan ook op een meer gepersonaliseerde manier gebeuren, bij mensen bijvoorbeeld die zichzelf er weer bovenop moeten helpen na pesterijen op het werk, of bij wie de zoektocht naar werk in het slop zit.

We kunnen op individuele basis werken, maar we zien ook vaak meerdere personen, vrienden, ex-collega’s die een groepscoaching aanvragen.