Hoe betaalt u volledig legaal minder belastingen?

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Iedereen weet dat fiscale fraude de nationale sport is van dit vlakke land... Maar hoe kunt u minder belastingen betalen zonder het risico te lopen in de cel te belanden?

Heel eenvoudig: door gebruik te maken van de mogelijkheden die de wet ons biedt! De overheid voorziet inderdaad de mogelijkheid om bepaalde kosten af te trekken van uw belastbare basis. In andere gevallen geniet u een lagere belastingsvoet. Allemaal maatregelen die, elk op zich, misschien onbeduidend lijken, maar die u zeker zult voelen wanneer u ze allemaal optelt!

Belastingaftrek

Bepaalde onkosten mogen afgetrokken worden van uw belastbare basis. Het gaat bijvoorbeeld om:

Giften

Wanneer u een gift doet aan bepaalde organisaties, dan mag u dat bedrag aftrekken van uw belastbare basis. Naast de organisaties die opgesomd worden in artikel 104 van de Wet op de Inkomstenbelasting, publiceert de Koning elk jaar ook een lijst van erkende instellingen.

Dankzij uw gulheid tegenover deze organisaties geniet u een belastingsvrijstelling ten belope van het bedrag van uw gift. Voorwaarden zijn dat u minstens 30 euro doneert, dat de gift niet groter is dan 346.100 euro en niet hoger ligt dan 10% van uw netto-inkomen en dat u over een betalingsbewijs beschikt.

Alimentatiegeld

Indien u alimentatiegeld betaalt voor uw ex-echtgeno(o)t(e), voor uw kinderen of voor uw ouders, dan mag u 80% van het betaalde bedrag fiscaal aftrekken.

Belastingsverminderingen

Het gaat om uitgaven die onderhevig zijn aan een gunstigere belastingsvoet. Let wel, de verminderingen worden niet automatisch doorgevoerd: om er aanspraak op te kunnen maken, moet u een aanvraag indienen.

Dienstencheques en PWA-cheques

Voor dienstencheques en PWA-cheques geldt een belastingstarief van 30 % (voor een maximumbedrag van 2.510 euro per jaar). Hiervoor ontvangt u jaarlijks een fiscaal attest dat u bij uw belastingsaangifte moet voegen.

Pensioensparen

U mag tot 30 à 40% van de bedragen die tussen 1 januari en 31 december op de pensioenspaarrekening gestort werden, in mindering brengen. U mag het bedrag in één keer of in verschillende schijven storten.

Opgelet: de belastingsvermindering zal u voor het eerst toegekend worden voor het jaar waarin u 64 wordt.

Energiebesparingen

Wanneer u energiebesparende investeringen doet, geniet u ook een belastingvermindering. Deze vermindering geldt overigens ook voor het jaarlijks onderhoud van uw verwarmingsketel. 40% van het factuurbedrag (met een maximum van 2.770 euro per woning) mag in mindering gebracht worden.

Betwisting van uw belasting

Vraagt de fiscus u meer te betalen dan wat u volgens uzelf moet betalen? Eén raad: betaal het volledige bedrag dat gevraagd wordt.

De fiscus zal u immers ofwel in het ongelijk stellen en dan verandert er niets aan uw situatie. Ofwel geeft hij u gelijk en zult u uw geld terugkrijgen, vermeerderd met interesten tegen een voordeeltarief van 7% (wat u in geen enkele bank zult krijgen...).

Bovendien zult u, indien u vraagt een deel van uw belastingsschuld niet onmiddellijk te betalen, achteraf nalatigheidsinteresten moeten betalen indien u door de fiscus in het ongelijk gesteld wordt.