Grootouders en kleinkinderen: de nieuwe situatie

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Denk eens even terug aan uw grootouders toen u nog kind was: twee vermoeide mensen, symbool van gezag en moraal, vastgeroest in oude gewoontes. En kijk dan eens naar de opa’s en oma’s van vandaag! Zij genieten zo veel mogelijk van het leven en verrassen zelfs de jonge generaties met hun durf en hun dynamisme. Voor hen staan alle opties open: actief deelnemen aan de opvoeding van de kleinkinderen, het stuur helemaal omgooien of zelfs het familieleven helemaal overhoop halen!

Gezinsleven

Omdat ze meer dan ooit beschikbaar zijn, hebben grootouders van vandaag volop de gelegenheid om bevoorrechte relaties met hun kleinkinderen op te bouwen. Dankzij een stijgende levensverwachting genieten zij volop van het geluk hen te zien opgroeien, van hun geboorte tot aan hun volwassenheid.

Enkele jaren geleden zagen de ouderen hun kleinkinderen zo af en toe, als het zo uitkwam. Vandaag hebben zij alle tijd om samen met hen activiteiten te ondernemen, hun de kleine dagelijkse dingen aan te leren omdat mama en papa opgeslorpt worden door hun werk.

Het voordeel is wederzijds: de grootouders brengen het kind gezinswaarden en een minder materialistische wereldvisie bij, en de kinderen houden de oudere generatie jong van geest en geven hun voortdurend nieuwe prikkels.

Nieuwe gezinsvormen

Een andere trend die merkbaar is bij de nieuwe grootouders: ze aarzelen niet om hun leven te veranderen, zelf volop te genieten, voor hun vrijheid te kiezen. Zo merken we dat evenveel mensen van boven de 50 als mensen van 30 uit de echt scheiden. Na een gemeenschappelijk leven waarin ze een gezin hebben opgebouwd en zich professioneel volop gegeven hebben, deinzen senioren er niet voor terug om tabula rasa te maken en hun partner te verlaten.

De vele jaren die hen nog resten, hebben hier duidelijk iets mee te maken. Nog een lange tijd in het vooruitzicht, meer tijd voor het leven als echtpaar: een toekomstbeeld dat even aanlokkelijk als schrikwekkend kan zijn.

Deze echtscheidingen op latere leeftijd leiden tot heel wat complexere gezinsvormen dan vroeger en tot eerder moeilijke verbanden tussen de verschillende generaties. Zo kan een gescheiden grootvader een nieuwe levensgezellin vinden en opnieuw vader worden: het leeftijdsverschil tussen zijn kleinkinderen en zijn eigen kind wordt dan heel klein en dat kan tot verwarring leiden.

In plaats van zich van de maatschappij af te zonderen, evolueren grootouders met haar mee. Door het feit dat ze beschikken over meer geld en meer tijd en ze minder gebukt gaan onder morele en religieuze beweegredenen, voelen zij vaak een enorme drang om hun onafhankelijkheid terug te winnen.

Ze willen helemaal geen teruggetrokken leven! Er zijn heel wat mensen die een nieuw leven beginnen na hun 50 (nieuwe partner, nieuw leven elders), maar die wel in contact blijven met hun vroegere partner via de opvoeding van de kleinkinderen, het laatste wat hen nog bindt.