Gezondheidszorg wordt goedkoper

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

De ministerraad heeft enkele maatregelen goedgekeurd die de gezondheidszorg nog beter toegankelijk zullen maken.

Geen toeslag meer op erelonen

In het verleden werden bepaalde kamertoeslagen in ziekenhuizen al verboden. Dat verbod geldt voor wie in een gemeenschappelijke kamer of in een tweepersoonskamer is opgenomen. Maar in sommige ziekenhuizen rekenen artsen nog wel supplementen aan op het ereloon, ook voor wie in twee- of meerpersoonskamers ligt. Dus ondanks het verbod op een kamertoeslag kon een opname toch nog erg kostelijk worden door toeslagen op de erelonen van dokters.

Vanaf 1 januari 2013 is dit echter niet meer mogelijk. Als je dus voor een tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer kiest, kan je er zeker van zijn dat er geen toeslagen meer worden aangerekend.

Een statuut voor chronisch zieken

Wie aan een chronische ziekte lijdt, heeft heel specifieke behoeftes qua gezondheidszorg. Nochtans was er tot nu toe geen mogelijkheid om chronisch zieken te erkennen. Nu komt er een heus ’statuut’ van chronisch zieke. Dit statuut kan worden toegekend aan:
- patiënten die over een periode van minstens 8 opeenvolgende trimesters totale uitgaven hebben (geheel of gedeeltelijk gedekt) van minstens 300 euro per trimester.
- personen die momenteel al recht hebben op het ’forfait chronisch zieke’.
- patiënten met een zeldzame aandoening of een weesziekte.

Vandaag genieten ongeveer 250.000 mensen van het ’forfait chronisch zieke’ en de ’maximumfactuur chronisch zieke’. Met de nieuwe maatregel worden naar verwachting 750.000 mensen bereikt. Die zullen dan automatisch bepaalde rechten genieten. Een voorbeeld van zo’n recht, is een derdebetalersregeling. Een chronisch zieke moet dus niet langer de volledige doktersfactuur betalen om dan later een deel terug te krijgen van het ziekenfonds. De patiënt zal enkel nog het persoonlijk aandeel betalen, en de rest gaat rechtstreeks van het ziekenfonds naar de dokter.

Derdebetalersregeling voor de meest kwetsbare patiënten

Deze derdebetalersregeling zal niet alleen gelden voor chronisch zieken. De ministerraad heeft beslist om die ook in te voeren voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Ongeveer 1,8 miljoen Belgen, voornamelijk personen met een laag inkomen, komen hiervoor in aanmerking. Het is de bedoeling om dit systeem van derde betaler al in de loop van 2013 in te voeren.