Gelukkig oud worden!

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

We hebben het allemaal al heel goed begrepen: om lang te leven, moet je letten op je voeding, je slaap, de kwaliteit van je woning, je omgeving, enz. Maar we zijn er ons niet altijd van bewust dat een "positieve houding" niet alleen het pad effent voor een langer leven, maar ook voor een grotere gemoedsrust.

Men wordt vaak oud zoals men geleefd heeft: in droefheid of vreugde, eenzaamheid of activiteit, kritiek of aanvaarding. Maar het is nooit allemaal verloren: het volstaat soms bepaalde principes te hanteren om het leven plots door een andere bril te zien...

Ouder worden, dat betekent aanvaarden om elk moment in eenvoud te beleven, terugdenkend aan alle positieve ervaringen die het leven ons heeft geschonken, zonder al te nostalgisch te worden, maar beseffen dat we het geluk hebben gehad om ze te kunnen meemaken. Ouder worden, dat is ook een nieuw leven opbouwen, op ons eigen ritme en volgens onze wensen.

Het is bewezen dat opgewekte mensen langer leven en het leven meer door een roze bril zien. Zoals de directrice van de "Fondation nationale de gérontologie", de nationale stichting voor gerontologie, het stelt: "Lang leven gaat gepaard met vrolijkheid."

Blijf optimistisch

Niet altijd gemakkelijk als kleine en grote zorgen wel eeuwig lijken te duren. Toch zijn er mensen die altijd goedgezind zijn, ondanks alles. Hun geheim? Zeker niet blind zijn voor negatieve dingen, want dat getuigt niet meer van positivisme, maar van gebrek aan zin voor realiteit. Maar wel sterk in de realiteit staan, met zelfvertrouwen en plezier in het leven.

Optimisme kan je leren. We kunnen niet van de ene dag op de andere beslissen om optimistisch te worden. Dat is iets wat je leert met vallen en opstaan. Natuurlijk zal deze beslissing u helpen om door een andere bril te kijken. U zult het leven niet meer op dezelfde manier bekijken. Maar zoals dat het geval is bij elke verandering van glazen, zult u een tijdje nodig hebben om te wennen.

Deze ervaring zult u creëren door het vergaren van positieve ervaringen waarop u kunt steunen. U zult een inspanning leveren om dit positieve te bereiken en zo legt u de fundamenten voor uw nieuwe persoonlijkheid: hebt u de inspanning gedaan om naar een hobbyclub te gaan en vond u het leuk? Dan bent u weer een positieve ervaring rijker en ziet u het leven weer een beetje meer door een roze bril.

Maak een balans op van uw leven

Van je leven leren houden, van jezelf houden, dat is eerst en vooral je leven goed leren kennen, het begrijpen en er lessen uit trekken. Dit leerproces is de vrucht van zelfreflectie: je bewust worden van je positieve, maar ook van je negatieve ervaringen, ze begrijpen, je ook bewust worden van hun voor- en nadelen, je angsten omzetten in haalbare en positieve doelstellingen.

Jezelf goed kennen helpt om jezelf geen utopische en onhaalbare doelstellingen te stellen. Positieve mensen staan met beide voeten op de grond, aanvaarden zichzelf zoals ze zijn en halen het beste uit zichzelf. Deze reflectieperiode helpt u in uw aanloop om met kennis van zaken in actie te schieten.

Autosuggestie

Coué was een geweldige optimist. Volgens hem kan elk idee dat we ons in het hoofd halen, of het nu goed of slecht is, ons gedrag beïnvloeden. Zijn concept berust meer op inbeelding dan op wilskracht. Zo beval hij de gewoonte aan om zichzelf dagelijks weer te zeggen: " Elke dag gaat het in alle opzichten weer beter met mij."

Druk uw gevoelens uit

Emoties zijn goed noch slecht, zij zijn gewoonweg levensnoodzakelijk. Wel is het zo dat bepaalde emoties ons in moeilijke situaties kunnen brengen.

Het is essentieel je gevoelens te kunnen uitdrukken, want onderdrukte emoties kunnen nodeloos stress veroorzaken en leiden soms tot handelingen of houdingen waar je later spijt van krijgt (je sluit je af, krijgt conflicten, ...).

Dan is het belangrijk je emoties te herkennen en ze uit te drukken. Daardoor kan je afstand nemen van het probleem, het analyseren en het vervolgens proberen op te lossen.

Er bestaan vele technieken voor conflicthantering, maar de meeste gaan als volgt:

- Ik leg de feiten uit die voor mij een probleem zijn: "Jij blijft maar chatten op de computer en ik zit helemaal alleen."

- Ik leg uit hoe ik me voel ten opzichte van deze feiten: "Ik voel me droevig, verlaten, alleen."

- Ik stel een oplossing voor, ik zeg wat ik van de andere verwacht en misschien ook wat ik bereid ben te doen: "Ik zou het leuk vinden als je wat minder online ging en dat we ’s avonds een uurtje samen, met z’n tweeën, doorbrachten. Ik kan activiteiten zoeken die we samen kunnen doen."

- Ik toon het positieve aspect van de geboden oplossing voor ons beiden: "Ik zou dan meer ontspannen zijn en zou je minder lastigvallen in je kantoor."

Behoud uw zin voor humor

Het is waar: ouder worden is niet altijd zo leuk en positief blijven in alle situaties is niet altijd even gemakkelijk. De Belg staat bekend voor zijn zelfspot : maar als we dat nu eens in ons voordeel draaiden?

Ons geheugen begint steeds meer gaten te vertonen, wij voelen ons verloren bij zo veel technologie, we hebben weer een nieuwe rimpel bij… Is dat dan zo rampzalig? Onze houding tegenover deze kleine zorgen is dan misschien wel eigen aan onze leeftijd, maar vindt u het ook niet een beetje belachelijk?

We kunnen u alleen maar aanraden op uw nachtkastje een exemplaar te leggen van het schitterende boek Seniors moments van S.Klein en G.Tibballs. Het is een bloemlezing van grapjes, korte gezegden, gedachten, spreuken, anekdotes waarin u zich zeker zult herkennen. Deze kleine schat zal u er zeker met de nodige humor aan herinneren dat wij inderdaad een dagje ouder worden en dat dat helemaal geen drama is!

Meer weten

- Senior Moments, S. Klein & G. Tibballs. Gedachten, aforismen en adviezen om de kleine dipjes te overleven.
- Bespiegelingen in het licht, S. Gawain, 366 gedachten en affirmaties.