Geen 50-plussers viseren bij collectief ontslag

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Bedrijven mogen bij collectief ontslag niet langer alleen oudere of jongere werknemers aan de deur zetten. Ze moeten de ontslagen evenredig spreiden over alle leeftijdsgroepen. Dat is het plan van Minister van Werk Monica De Coninck.

Momenteel worden er een reeks maatregelen besproken die de arbeidswetgeving en zeker de regels bij collectief ontslag grondig veranderen. De maatregelen die op tafel liggen moeten de werkgevers aansporen tot gedragsverandering.

Het is de bedoeling dat de leeftijdspiramide van het bedrijf wordt gerespecteerd bij ontslagen. Minister De Coninck werkt met drie leeftijdsgroepen: min 30, 30 tot 55, en 55-plus. De cijferverhouding tussen die personeelsgroepen moet terug te vinden zijn in de ontslagen. Tien procent afwijken kan, en er mogen ook verschillen zijn per bedrijfsafdeling. Ook sleutelfuncties kunnen een uitzondering vormen.

Zo moet het onmogelijk worden om bij herstructureringen en collectieve ontslagen alleen ouderen of jongeren te ontslaan. Als een bedrijf zich hier niet aan houdt, verliest het twee jaar lang zijn lastenverminderingen.