Fiscus rekent ouderen duizenden euro’s teveel aan

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Voor zo’n 1,5 miljoen Belgen vult de fiscus zelf de belastingaangifte in. Veel mensen gaan met dit voorstel akkoord omdat ze ervan uitgaan dat de fiscus over alle nodige gegevens beschikt. Ondertussen blijkt dat je die vereenvoudigde aangifte toch beter grondig nakijkt!

Gepensioneerden bij de gedupeerden

De vereenvoudigde aangifte valt in de bus bij gepensioneerden, werklozen en mensen die van een ziekte- of invaliditeitsuitkering leven. Het gaat vooral om mensen van wie de fiscale situatie de afgelopen jaren niet meer veranderd is.

Maar ondertussen blijkt dat de fiscus niet alle relevante informatie mee in rekening neemt, met het gevolg dat de vereenvoudigde belastingaangifte niet altijd in het voordeel van de belastingplichtige is ingevuld. Er zijn voorbeelden bekend waar het verschil oploopt tot 5.000 euro.

Controleer je gegevens!

Blijkt bijvoorbeeld dat gepensioneerden wiens echtgenoot het jaar voordien is overleden standaard een afzonderlijke aanslag voorgesteld krijgen, terwijl voor velen van hen een gemeenschappelijke aanslag een stuk gunstiger is.

Bij mensen met een zware handicap zijn er voorstellen verstuurd waarbij een belastingvrij bedrag niet in rekening is gebracht. Een vergetelheid met duidelijke financiële gevolgen!

Wat doet Financiën?

De bevoegde minister Steven Vanackere beloofde intussen dat de mensen voor wie een gemeenschappelijke aanslag gunstiger is op de hoogte gebracht worden. De tijd daarvoor dringt natuurlijk!

Verder zal onderzocht worden hoe de computerprogramma’s van Financiën zo kunnen worden aangepast dat de vereenvoudigde belastingaangiftes voortaan zo optimaal mogelijk zijn voor de burger. Dat dit nog niet het geval was is weer een stevige deuk voor het vertrouwen in de overheid...