Erectiestoornissen? Blijf er niet mee zitten!

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Vanaf 45 jaar verandert het hormonale evenwicht bij de man en dat heeft een invloed op zijn seksleven. Maar weinig mannen durven erover te praten. Ze voelen zich beschaamd, schuldig of leggen er zich bij neer. Nochtans oordeelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) dat seksualiteit een volwaardig onderdeel is van onze gezondheid en dat het belangrijk is er aandacht aan te besteden om zo een oplossing te vinden.

De verandering doet zich voor wanneer de man ongeveer 45 jaar oud is. Vanaf dan vermindert de testosteronproductie waardoor de man gevoeliger wordt voor stress. Hij krijgt dan ook minder spontaan en minder snel een erectie. Vanaf hun vijftigste ongeveer hebben mannen vaak last van een tekort aan mannelijk geslachtshormoon (20% bij de vijftigers, 50% bij de tachtigers).

Mogelijke gevolgen zijn stemmingswisselingen, een verminderd libido en een verhoogd risico op osteoporose. Een regelmatig medisch onderzoek is dus noodzakelijk.

De WGO oordeelt dat een harmonieus seksleven bijdraagt tot onze zelfontplooiing en ons welzijn. Nochtans blijft het een taboeonderwerp, zeker bij senioren. Het seksuele falen wordt vaak verzwegen uit schaamte of door schuldgevoelens. Meer dan 6 op 10 mannen wachten meer dan een jaar voor ze er een arts over aanspreken. Zo verliezen ze niet alleen veel tijd, ze lopen ook het risico op een steeds weerkerende mislukking, wat op zijn beurt onvermijdelijk het zelfvertrouwen zal ondermijnen.

Wanneer spreekt men van een erectiestoornis?

Een erectiestoornis is “de onmogelijkheid om een erectie te krijgen of te behouden die voldoende stevig is om tot een bevredigende seksuele activiteit te komen”. Op de website www.erecinfo.be vindt u een test die u de kans biedt uw erectieniveau te meten volgens deze indeling:

1. De penis wordt groter maar is niet hard. 2. De penis is hard maar niet hard genoeg voor penetratie. 3. De penis is voldoende hard voor penetratie, maar is niet volledig hard. 4. De penis is voldoende hard en helemaal stijf.

De laatste categorie (4) betekent dat er geen erectiestoornis is. De andere categorieën helpen u bij het bepalen van uw probleem zodat u erover kunt praten met een specialist.

Moet men bij het eerste falen al een arts raadplegen?

Een falen is vaak van voorbijgaande aard. Soms volstaat het de zaak niet te dramatiseren, waarna men een “normaal” seksleven kan hervatten. Het gevaar bestaat erin om al te veel te focussen op het gebrek aan stijfheid, waardoor de man last krijgt van “faalangst”. De stress die hiermee gepaard gaat, kan dan weer voor een nieuw falen zorgen… Men dreigt dan heel snel in een vicieuze cirkel terecht te komen.

De eerste raad die we u willen geven, is erover te praten met uw partner. Zij kan u dan geruststellen, uw ego strelen en uw zelfvertrouwen en uw vertrouwen in uw mannelijkheid herstellen. Indien het probleem zich meerdere keren voordoet in drie maanden tijd, praat er dan over met uw arts of een specialist.

Wat kan de oorzaak zijn?

Ons lichaam is als een “bedrijfje”, een ingewikkelde en gevoelige machine.

De oorzaken van een erectiestoornis kunnen heel divers zijn: 

- Psychologische oorzaken: depressie, stress, vermoeidheid... 

- Organische oorzaken (in 74% van de gevallen): roken, verhoogde bloeddruk, diabetes, geneesmiddelen

Mijn probleem met een arts bespreken? Da’s toch een beetje gênant…

Het spreekt voor zich dat het niet gemakkelijk is om een dergelijk intiem onderwerp, dat u waarschijnlijk heel moeilijk verwerkt, met uw arts te bespreken. Nochtans is hij opgeleid om u te helpen. Hij zal u serieus nemen en hij zal vooral ook een gevolg geven aan uw klacht.

Om u zoveel mogelijk op uw gemak te voelen, raden we u aan om uw gesprek met de dokter voor te bereiden, desnoods schriftelijk indien dat u kan helpen. 


- Probeer te bepalen wanneer uw problemen begonnen zijn en hoe ze zich doorgaans voordoen (de context).
- Krijgt u wel of geen erecties meer? (Baseer u op de indeling hierboven).

- Wat zou volgens u de oorzaak kunnen zijn? 

- Lijdt u aan bepaalde aandoeningen? (diabetes, verhoogde bloeddruk, cholesterol) 

- Gebruikt u geneesmiddelen? 

- Zijn er mogelijke psychologische oorzaken? (iets dat u seksueel blokkeert, zorgen, vermoeidheid…)

De arts zal u misschien bijkomende vragen stellen zodat hij de ernst van uw probleem en de mogelijke oorzaken kan inschatten. Soms blijkt tijdens een behandeling dat er ook onderliggende oorzaken aangepakt moeten worden.

De dokter zal u misschien naar een specialist doorverwijzen voor een meer volledige diagnose of om u een specifieke behandeling te laten volgen (een uroloog, seksuoloog, psychotherapeut, huwelijkstherapeut…).

Kan mijn partner iets doen?

Vaak nodigt de arts de partner mee uit voor de tweede consultatie. Problemen in de seksuele sfeer belangen namelijk beide partners aan. Door hen allebei in de behandeling te betrekken, is er een grotere kans op slagen. Bovendien kan het verleidelijk zijn om een voorgeschreven behandeling te verzwijgen. Maar is het niet beter om die bijkomende stress te vermijden?

Wat zijn de mogelijke behandelingen?

De aard van de behandeling hangt af van het feit of de oorzaak psychologisch dan wel lichamelijk is.

In het geval van een psychologische oorzaak (stress, huwelijks- of seksuele problemen), zal de arts u aanraden om – alleen of samen met uw partner – naar een psychotherapeut, een huwelijksconsulent of seksuoloog te gaan.

Lees ook het artikel “Hoe kun je je verminderde libido weer opkrikken?”.

Indien de oorzaak echter lichamelijk is, dan kan de arts u medicamenten voorschrijven.

In de meeste gevallen zal de arts u erectiepillen voorschrijven. Door een betere bloedtoevoer naar de penis, zorgen deze pillen ervoor dat u gemakkelijker een erectie krijgt en behoudt tijdens de geslachtsgemeenschap. Deze behandeling heeft alleen kans op slagen indien er al een seksueel verlangen is en ze heeft geen enkele invloed op het libido.

Op internet vindt u tal van websites die u wonderpillen aanbieden. Laat u niet in de val lokken want deze pillen zijn illegaal en kunnen ongewenste neveneffecten hebben. De enige, goede erectiepillen worden u enkel op medisch voorschrift afgeleverd!

Indien het verlangen niet groot genoeg is om minstens een beginnende erectie te krijgen, kan men een inspuiting geven. Deze kleine injectie, die u ofwel zelf geeft of aan de zorgen van uw vrouw overlaat, zorgt voor een verbreding van de bloedvaten. Deze oplossing wordt vaak gebruikt door diabetespatiënten of door mannen die een ingreep aan de prostaat ondergingen.

Indien beide voorgaande methodes geen effect hebben – wat relatief zeldzaam is – kan men ook een beroep doen op een penisprothese.

Er zijn ook verschillende accessoires die men kan gebruiken indien er wel een erectie is, maar die niet stijf genoeg is om tot een volwaardige geslachtsgemeenschap te komen. Zo is er het erectiebevorderend condoom of een kleine vacuümpomp met een ring die de bloedtoevoer in de penis bevordert. Beschouw deze hulpmiddelen niet als een hinderpaal in uw seksbeleving, die elk gevoel van opwinding dreigt te doden, maar als een volwaardig onderdeel van uw seksspelletjes.

Meer weten

- www.erectiestoornis.nl
- http://www.erecinfo.be/?lng=nl&page=

- Een seksuoloog vinden :

  • Vraag raad aan uw behandelend arts, gynaecoloog of uroloog of aan een andere professional bij wie u terecht kunt met uw seksuologische problemen: verpleger, kinesist, psychiater...
  • Seksuologen zoeken in de Gouden Gids of op het internet
  • Informatie zoeken over de basisopleiding seksuologie
  • Informeren bij gezinsplanners en psychologen...