En waarom geen lijfrente?

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

U bent eigenaar van een huis of een appartement en u wenst uw maandinkomen wat aan te dikken. Hebt u al eens gedacht aan het systeem van de lijfrente?

Wat is dat juist, lijfrente?

U staat uw eigendom af en in ruil daarvoor stort de koper u elke maand een vooraf bepaalde som, tot u overlijdt. Hoe langer u leeft, hoe meer de koper moet betalen…

Er zijn 2 mogelijkheden:
- Indien u van plan bent uw pand te verlaten, kunt u het in volle eigendom verkopen.

- Indien u verkiest er te blijven wonen, kunt u beslissen alleen de naakte eigendom van uw huis of appartement te verkopen en zelf het vruchtgebruik te behouden. De koper zal u dan ook een maandelijks bedrag betalen, dat minder hoog zal zijn dan bij verkoop van de volle eigendom.

In het tweede geval moet u bovendien het huis onderhouden en alle kosten voor herstellingen en onderhoud betalen (behalve de grote herstellingen: die zijn nu ten laste van de blote eigenaar). U moet eveneens de kadastrale inkomsten aangeven en de onroerende voorheffing betalen.

Hoe de lijfrente bepalen?

Er bestaat geen wettelijke "tabel" met lijfrentebedragen afhankelijk van de leeftijd, de levensverwachting, enz. Koper en verkoper bepalen dus de rente in overleg.

Let echter op dat u de waarde niet onderschat! Dat zou zich tegen u kunnen keren en kan beschouwd worden als een verdoken schenking. Voorzie in indexering van de rente (een of twee keer per jaar, afhankelijk van de index der consumptieprijzen).

Indien u graag een flinke som krijgt bij het begin, dan kunt u met de koper overeenkomen dat hij u onmiddellijk een bepaald bedrag ("bouquet") betaalt. Dit bedraagt gewoonlijk 10 à 20%.

Sommige immobiliënkantoren zijn gespecialiseerd in verkopen op lijfrente. Vraag in ieder geval raad aan uw notaris. Het voorlopig koopcontract (compromis) en de verkoopsakte moeten toch in zijn kantoor worden getekend.

Alleen of met twee?

Als koppel kunt u het zo regelen dat de lijfrente aan u beiden wordt toegekend (de lijfrente wordt dan gevestigd op twee personen).

Het is bovendien verstandig in gedeeltelijke of volledige overdracht op de overlevende te voorzien, bij overlijden van een van beide personen.

Enkele technische termen

- "Verkoop op lijfrente": het contract;
- "Rentenier": de verkoper;
- "Renteplichtige": de koper;
- "Rente": het maandelijks bedrag dat de koper aan de verkoper betaalt;
- "Bouquet": het bedrag dat onmiddellijk betaald wordt bij de ondertekening van het verkoopcontract (dit is geen verplichting).

Samengevat

U bent geen eigenaar meer van uw pand, maar in ruil daarvoor ontvangt u maandelijks een belastingvrij inkomen en dat is mooi meegenomen!