Een vereniging oprichten: welke vorm?

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Hebt u plannen en wilt u een vereniging oprichten?

Kiest u dan het best voor een vzw, een feitelijke vereniging, een stichting of een vennootschap met sociaal oogmerk?

Dit overzicht biedt u een duidelijke blik op de verschillende mogelijkheden zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Vzw

Een vzw moet voldoen aan verschillende voorwaarden. Bovendien zijn er nogal wat wettelijke en administratieve verplichtingen.

Toch is er een groot voordeel: de rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat activiteiten worden ingericht door de vzw zelf, en niet door de leden.

Gevolg: de vereniging mag rechtshandelingen stellen (een arbeidscontract afsluiten met werknemers, lokalen huren, …), en is verantwoordelijk voor de handelingen die in haar naam gesteld zijn. Zo zijn de leden beschermd.

Wanneer kiezen voor een vzw?

De oprichting van een vzw is dus aangewezen als u van plan bent goederen te verwerven, personeel in dienst te nemen of subsidies aan te vragen (een vzw-statuut is noodzakelijk voor het krijgen van subsidies).

Feitelijke vereniging

Voor deze vorm van vereniging hoeft u zo goed als niets te doen. Maar omdat uw vereniging geen rechtspersoonlijkheid heeft, bent u persoonlijk aansprakelijk bij problemen. Wees dus voorzichtig!

Wanneer kiezen voor een feitelijke vereniging?

Dit statuut is geschikt voor verenigingen die weinig verantwoordelijkheid dragen of die weinig vermogen bezitten. Bijvoorbeeld: een groepje vrienden dat elke zondag samenkomt om zijn passie voor oude postkaarten te delen.

Zodra u echter overweegt om acties te ondernemen die een zekere aansprakelijkheid inhouden, richt u beter een vzw op. Als u bijvoorbeeld een tentoonstelling van postkaarten organiseert en er valt een paneel op een bezoeker, dan stelt zich de kwestie van de aansprakelijkheid.

Stichting

Net zoals een vzw moet een stichting voldoen aan verschillende voorwaarden (startkapitaal, notariële akte, …). Bovendien zijn ook hier nogal wat wettelijke en administratieve verplichtingen.

Wanneer kiezen voor een stichting?

Een stichting kan gemakkelijker commerciële activiteiten ontplooien dan een vzw. Een vzw krijgt hier wel eens problemen mee.

Vennootschap met sociaal oogmerk (vso)

Dit is een "bijzondere" handelsvennootschap, die in haar statuten een variante "vennootschap met sociaal oogmerk" opneemt. Haar belangrijkste kenmerk is de mogelijkheid om als hoofdactiviteit commerciële of industriële activiteiten uit te voeren, op voorwaarde dat de winst wordt gebruikt voor het sociale doel dat in de statuten bepaald werd.

Deze juridische vorm wordt voornamelijk gebruikt voor inschakelingsonderne-mingen (naamloze vennootschap met als sociaal oogmerk de socioprofessionele inschakeling van moeilijk te plaatsen werkzoekenden, via een activiteit van productie van goederen of diensten).

Wanneer kiezen voor een vennootschap met sociaal oogmerk? Als u van plan bent om commerciële activiteiten te ontwikkelen, is het beter om te kiezen voor een vennootschap met sociaal oogmerk (of een stichting).

Een wetenswaardig detail: Als u een vzw wilt omvormen tot een vso (als u commerciële activiteiten wilt ontplooien bijvoorbeeld), dan laat de wet de overgang van de ene vorm naar de andere toe zonder dat u tot ontbinding hoeft over te gaan.

Meer weten