Een sociale woning huren

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Heb je een bescheiden inkomen en wil je een sociale woning huren in Vlaanderen?

Via de sociale woningen die men kan huren, ondersteunt de overheid burgers die het moeilijk hebben op de private woningmarkt.

Vlaanderen telt meer dan 150 000 sociale huurwoningen. De Vlaamse regering had zich als doel gesteld om tussen 2009 en 2025 maar liefst 50.000 nieuwe sociale woningen bij te bouwen, om tegemoet te komen aan de grote nood op de sociale woonmarkt. Er zijn nog meer dan 100.000 mensen aan het wachten op een sociale woning in Vlaanderen.

Een sociale huurwoning is voorbehouden voor burgers die daar het meest nood aan hebben. Hiervoor gelden verschillende voorwaarden, die je hier kan vinden.

Jouw inkomen, de kwaliteit van de woning en je gezinssituatie zijn erg belangrijk om de huurprijs te berekenen.

Het gros van de woningen wordt verhuurd door een sociale huisvestingsmaatschappij, maar ook de VMSW, een sociaal verhuurkantoor, het Vlaams Woningfonds, een gemeente of het OCMW hebben sociale huurwoningen.

Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM)

Als u voldoet aan bepaalde inkomensgrenzen, minimum 18 jaar bent en geen andere woning bezit, dan kunt u in aanmerking komen voor een sociale huurwoning van een SHM.

Vlaams Woningfonds (VWF)

Hebt u een bescheiden inkomen, bestaat uw gezin uit minstens 5 gezinsleden en zoekt u een sociale huurwoningen in één van de stedelijke centra van Vlaanderen, dan kunt u in aanmerking komen voor een sociale huurwoning van het VWF.

Sociale verhuurkantoren (SVK’s)

Met een bescheiden inkomen kunt u via een Sociaal verhuurkantoor een huurwoning vinden aan een redelijke huurprijs. SVK’s huren woningen op de private markt en verhuren ze verder aan een voordelige huurprijs. SVK’s werken met een wachtlijst en geven voorrang aan wie het meest dringend een woning nodig heeft. Huurt u een woning via een SVK, dan kunt u ook in aanmerking komen voor een huursubsidie.

Vlabinvest

Hebt u een bescheiden inkomen en zoekt u een betaalbare huurwoning in de Vlaamse rand rond Brussel, dan kunt u terecht bij het agentschap Vlabinvest van Provincie Vlaams-Brabant.

Gemeenten en OCMW’s

Ook gemeenten en OCMW’s bieden vaak goedkope huurwoningen aan. Informeer bij hen naar de mogelijkheden en voorwaarden.