Een geslaagde familievakantie

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Sluit uw ogen en denk aan een vakantie in een droomomgeving samen met uw hele familie (broers, zussen, kleinkinderen, neven, nichtjes…)! Is het geen prachtig beeld? Jammer genoeg is de realiteit vaak helemaal anders. Conflicten, uiteenlopende wensen en de grillen van de kinderen maken het niet altijd gemakkelijk om het hoofd koel te houden! Hier volgen enkele tips om een verblijf met uw familie vlotter te laten verlopen.

1. Van bij jullie aankomst moet er een familieraad gehouden worden en moeten eenvoudige en voor iedereen begrijpelijke regels opgesteld worden: geen lawaai meer na tien uur ’s avonds, een gezamenlijk budget voorzien, geen speelgoed laten rondslingeren… Indien dit u te belerend lijkt, kunt u er ook een speels element aan vastkoppelen voor de kinderen: strategische meeting, Indiaanse stammenvergadering… Laat u gaan! Uw vakantierust hangt af van deze eerste afspraken.

2. Wie een hekel heeft aan het dicht op elkaar wonen, kan een groeps- (of familie)vakantie als verstikkend ervaren. Het is dus belangrijk dat iedereen zijn eigen kleine territorium heeft en ook eens rustig alleen kan zijn. Ook al is er in uw verblijfplaats niet veel ruimte, toch is het belangrijk dat u uw eigen plekje heeft voor uw eigen gerief, waar niemand zal aankomen. Het is ook heilzaam om u te kunnen afzonderen. Zeg aan de anderen dat die behoefte om u terug te trekken niet tegen hen gericht is, maar dat u gewoon even alleen wilt zijn met uw partner.

3. Roepende kinderen die voortdurend heen en weer rennen! Een vertederend beeld, voor eventjes toch, dat vervelend wordt als het te lang duurt. Zorg er vooral voor dat u de ouders geen verwijten maakt en probeer hun geen les in opvoeding te geven. Elk gezin heeft zijn eigen regels, zijn eigen grenzen die niet overschreden mogen worden. Het komt er dus op aan u er niet mee te moeien. Iemand terechtwijzen over de manier waarop hij/zij met zijn/haar kinderen omgaat, is vernederend en zelfs kleinerend. Als volwassene moet u echter wel een beroep doen op uw eigen verantwoordelijkheidsgevoel wanneer een kind een gebrek aan respect toont of op het punt staat iets gevaarlijks te doen.

4. Uw neefjes, nichtjes of kleinkinderen – de openhartige en lieve kinderen van weleer – zijn intussen zwijgzame en ongrijpbare pubers geworden. Geen probleem! Het is zelfs de normale gang van zaken. Pubers zijn geen kinderen meer, maar zijn ook nog geen volwassenen. Dat zorgt ervoor dat ze in een ongemakkelijke situatie zitten. De band met hun familie is behoorlijk verwarrend en verandert ook steeds, waardoor er een indruk van afwijzing en onbegrip kan ontstaan. Val hen niet te pas en te onpas lastig met vragen. Laat ze op hun eigen ritme leven en verander uw gedrag niet ten opzichte van hen: voor een puber bent u een belangrijke houvast voor de vorming van zijn/haar persoonlijkheid.

5. Elk idyllisch plaatje heeft ook een minder fraaie keerzijde. Wie aan een familiereünie denkt, denkt niet alleen aan geluk, vrolijkheid en vertrouwelijke ontboezemingen, maar ook aan conflicten en venijnige verwijten. Samen op vakantie gaan zal geen wonderen verrichten: reken er niet op dat u van deze situatie gebruik zult kunnen maken om gevoelige problemen op te lossen. Indien u toch voet bij stuk houdt, zou u de sfeer kunnen verpesten. Probeer ook niet vast te houden aan de mythe van de perfecte familievakantie. Geniet van de mooie momenten die zich aandienen en vang de minder mooie momenten op met de nodige afstand en een dosis humor.