Duurzame banken, wat is het voordeel?

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Er bestaan al duurzame banken sinds de jaren ’80, dus het is geen nieuw fenomeen. Maar tegenwoordig krijgt de "duurzame bank" wel meer en meer aandacht. Het huidige imago van de traditionele bank is daar zeker niet vreemd aan: de bank die enkel op eigen winst uit is, de bonussen van bankiers, de bankencrisis in het algemeen, ... Maar wat is zo’n duurzame bank eigenlijk?

De principes van duurzaam bankieren

Een duurzame bank is eerst en vooral een bank, die dus financiële producten en diensten aanbiedt zoals elke bank. Het grote verschil is dat de duurzame bank een aantal specifieke principes hanteert. Zo streven ze niet alleen naar financiële winst, maar rekenen ze ook met sociale of milieu-opbrengsten. Die opbrengsten worden uitdrukkelijk mee in rekening genomen bij alles wat de bank onderneemt.

Een duurzame bank dient ook expliciet voor de ontwikkeling van een gemeenschap. Geen ingewikkelde financiële constructies dus, waarbij niemand nog snapt op welke manier die de economie of het ondernemerschap van de gemeenschap stimuleert. Wel investeringen in de "echte economie", in ondernemerschap dat rechtstreeks bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van de gemeenschap.

Verder is het lange-termijn aspect aanwezig in alles wat een duurzame bank doet. Ze streeft niet naar korte termijn gewin. Ze kijkt nadrukkelijk naar duurzaamheid. Maar ook haar klantencontacten worden gezien als lange termijn relaties: de behoeften van de klant begrijpen en producten en diensten aanbieden die de klant echt nodig heeft. Op die manier behoudt de klant het vertrouwen, en kan er een lange termijn relatie ontstaan. Als je bovendien weet dat de bonussen van de "duurzame bankiers" zeer beperkt zijn, kan je er gerust in zijn dat ze jouw belang dienen, en niet in de eerste plaats dat van zichzelf.

Werkt het ook?

De principes zijn natuurlijk mooi, maar heeft het ook het gewenste resultaat? Een recent onderzoek toont aan dat duurzame banken het de laatste jaren op heel wat gebieden veel beter hebben gedaan dan de traditionele banken. Ze hebben betere rendementen gehaald, een grotere groei van deposito’s en leningen, een sterkere kapitaalstructuur, ...

Bovendien zijn de duurzame banken (net omwille van hun principes) veel beter bestand gebleken tegen externe crisissen, zoals de financiële crisis. Een voorbeeld daarvan is Triodos.

Steeds populairder

Het is duidelijk dat duurzame banken aan populariteit winnen. Mensen zijn minder en minder geobsedeerd door korte termijn gewin en zien terug het belang van lange termijn denken en investeren. En natuurlijk is de transparantie van de producten en diensten bij een duurzame bank een voordeel: je weet waarin je investeert en het draagt bovendien bij aan duurzame ontwikkeling. En het gevoel dat de relatie met je bankier open en eerlijk is, trekt ook heel wat mensen over de streep.

Van bank overstappen gaat tegenwoordig trouwens best eenvoudig. Je moet enkel een formulier invullen. Meer informatie vind je op de site van Febelfin, de federatie van de financiële sector.