Duizend mensen met defecte pacemaker in België

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Het Nieuwsblad schreef dat er in België naar schatting 1000 mensen rondlopen met een type defibrillator (pacemaker) waaraan risico’s zijn verbonden.

Volgens hartspecialist Pedro Brugada is de situatie ernstig en zelfs levensbedreigend. Interne defibrillatoren werden aanvankelijk gebruikt om een te traag hartritme te corrigeren, maar nu worden ze ook gebruikt bij een te snel hartritme en bij patiënten met een risico op hartstilstand of hartfalen. Het apparaat geeft stroomstoten wanneer er zich hartritmestoornissen voordoen. Bij sommige toestellen van fabrikant St.Jude Medical zouden er zich problemen kunnen voordoen bij de St-Jude-draden die van de generator naar het hart lopen. Bij deze draad met als typenaam Riata kunnen de elektrische geleiders, de stroomkabels, die in die draad lopen door de isolatie naar buiten in de bloedbaan komen en kan er een breuk van de geleiders optreden. Volgens Nederlands onderzoek is bij 15 procent van de toestellen iets fout. 

Wereldwijd zijn meer dan 200.000 apparaten van dat type ingeplant. Hartspecialist Brugada schat dat het in ons land om een kleine 1.000 patiënten gaat. Controle is een must bij hartpatiënten met dit type defibrillator.

Wanneer je last hebt van hartritmestoornissen, raadpleeg dan steeds zo snel mogelijk je arts. Ga ook regelmatig langs bij bij je huisarts voor een algemene check-up.

Meer weten

Bron: Het Nieuwsblad