De Kama Sutra voor vijftigplussers...

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Een verleidelijke titel voor al wie z’n relatie wat extra pit wil geven en op zoek is naar een bijzonder standje voor vanavond. Of voor minnaars van wie het lichaam niet meer reageert zoals weleer ... Maar ongeacht de reden waarom dit artikel u boeit, het is duidelijk dat erotiek voor u belangrijk is, en gelukkig maar!

Het is geenszins onze bedoeling om nogmaals een overzicht te geven van de 64 standjes waar al zoveel over geschreven is. Wij onderzoeken in dit artikel de oorsprong van de Kama Sutra, een boeiend oud geschrift dat helaas al te vaak wordt herleid tot de seksuele acrobatieën die er slechts een beperkt onderdeel van uitmaken.

De geschiedenis van de Kama Sutra

De Kama Sutra is in de eerste plaats een oude Indiase leer over de wetenschap van de liefde. Deze dateert van ruim 13 eeuwen geleden en werd op dat moment gecreëerd binnen een religieuze context, om de ziel van de beoefenaars ervan te verheffen. Het gekende boek van Vatsyayana geeft een overzicht van de regels van het liefdesleven en de minnekunst.

Menig westerling die het boek koopt, ontdekt tot zijn verbazing dat hij in plaats van een wellustig boek een ietwat puriteins werk in handen heeft, ondanks het erotische karakter ervan. Een boek met een vleugje spiritualiteit en met thema’s zoals het huwelijk, toegestane en verboden vormen van verbintenissen, de plichten van man en vrouw, en zelfs enkele tips voor ingewijden, met een overzicht van alle kunstige en zelfs magische middelen om de begeerde vrouw het hof te maken, om de viriliteit te verhogen (wij vinden dus niets nieuws uit!), of om zelf onweerstaanbaar te zijn voor anderen...

Om deze tekst te begrijpen, moeten we teruggaan naar het India van de 6e of 7e eeuw. De drie grote drijfveren voor het menselijk handelen waren toen, in volgorde van belangrijkheid:
- Deugd (Dharma) ;
- Rijkdom (Artha) ;
- Sensueel genot (een onderdeel hiervan is de Kama, die men zou kunnen vergelijken met het Griekse Eros).

De Kama Sutra was bestemd voor iedereen, mannen en vrouwen, al gingen ze er op een verschillende manier mee om. Voor mannen was het een aanvulling op de lessen om de Dharma en Artha te bereiken. Vrouwen, die uitgesloten waren van ander onderricht, kregen enkel lessen in de Kama Sutra, eerst onder begeleiding van meer ervaren vrouwen, en vervolgens door hun echtgenoot.

Daarnaast gaf de Kama Sutra mannen advies om aangenaam gezelschap te zijn, via cultuur en beleefde omgangsvormen, terwijl vrouwen zich uitgebreid moesten verdiepen in aanverwante wetenschappen (muziek, poëzie, maaltijden bereiden, de verzorging van planten en dieren ...).

De Kama Sutra vandaag

Wat kan de Kama Sutra vandaag voor ons betekenen?

De minnekunst

De Kama Sutra wijdt ons in in de minnekunst, de zalige wetenschap van kussen, strelen en omhelzingen. Man en vrouw moeten deze lessen samen in de praktijk kunnen omzetten.

Man en vrouw moeten elkaar het grootst mogelijke genot trachten te schenken. Het genot dat men zelf ervaart, kan enkel voortvloeien uit het genot dat men de ander geeft.

Hieruit blijkt al snel een visie op seksualiteit die ver verwijderd is van deze waar we aan denken wanneer enkel de standjes uit het werk worden aangehaald. Het wordt snel duidelijk dat wanneer we in de eerste plaats aan het genot van onze partner denken, “haast en spoed” niet in ons vocabularium mogen voorkomen …

Zou dit tantrisme zijn?

Het tantrisme wordt tegenwoordig vaak voorgesteld als een techniek om tot een betere beheersing van onze seksualiteit te komen. In de Indiase filosofie wordt echter gesproken van een “zintuiglijke vereniging”, niet enkel via genitaal contact, maar ook en vooral door de blik, de aanraking, de stem.

Elke partner leert om een diepgaand gevoel van eenheid te beleven, met zichzelf en met zijn partner. Het betreft een totale levensfilosofie, niet zozeer een seksuele, waarmee men enkel en alleen een seksuele extase kan bereiken. Een aantal technieken kunnen helpen om dit te bereiken: massages, meditaties, ademhalingsoefeningen...

Vaak willen mannen tantrische technieken aanleren omdat men hiermee zonder ejaculatie een orgasme kan bereiken. Door vooral deze doelstelling na te streven, gaat men echter voorbij aan de tantrische filosofie. In plaats van de ejaculatie te willen beheersen, streeft deze filosofie er immers naar dat men er uiteindelijk in slaagt om deze te vergeten, aldus Didier Odier in zijn boek Désirs, passions et spiritualités.

De harmonie tussen geliefden

Beide partners moeten tijd doorbrengen met elkaar. Een man die bijvoorbeeld al zijn tijd besteedt aan het bereiken van rijkdom, zal zijn vrouw verwaarlozen en niet de “Kama” bereiken.

Partners hebben daarom bij voorkeur gemeenschappelijke waarden, interesses, doelen en idealen. Liefde en vriendschap zijn immers twee essentiële waarden voor een gelukkig huwelijk waarin de partners zich kunnen ontplooien.

Daarnaast wordt in de Kama Sutra dieper ingegaan op de harmonie van het koppel, en worden tal van opsommingen en classificaties voorgesteld:
- De geslachten (vagina en penis): hier wordt een indeling gemaakt in functie van grootte, voor een optimale combinatie
- De temperamenten, in functie van de intensiteit van de hartstocht en het genot dat de partners kunnen ervaren. Maar ook de vormen van gemeenschap, de kussen, strelingen, reeksen van standjes al naargelang de betrokken organen, de bewegingen, het postuur en de maatschappelijke rangen...

Trouw

Hier velt de Kama Sutra geen oordelen. Vatsyayana moedigt echter aan om na te denken over de risico’s alvorens tot actie over te gaan. Is de ander de moeite waard? Zal de verbintenis standhouden?

Daarnaast wordt aanbevolen om gebruik te maken van de schaal met de 10 niveaus van hartstocht:

- Fysieke aantrekkingskracht;
- Intellectuele verwantschap;
- Obsessie;
- Slapeloosheid;
- Verlies aan eetlust;
- Afschuw van het leven;
- Verlies van de zin voor wat hoort en niet hoort;
- Dwaasheid;
- Flauwvallen;
- Onvermijdelijke dood.

Zie ook het artikel “Vrije liefde: de mirakeloplossing?”.

De Kama Sutra...

... kan ons dus helpen om een belangrijk doel te bereiken: opnieuw aandacht voor onszelf, voor onze partner. Hem of haar een sensueel genot schenken op basis van de vijf zintuigen... Veel te vaak hebben we dat doel immers uit het oog verloren, door prestatiedrang of door een afnemend zelfvertrouwen, of hebben we afgehaakt door een lichaam dat al een dagje ouder wordt.

De Kama Sutra nodigt ons uit tot een totale levenshouding waarin seksualiteit (opnieuw) synoniem is voor communicatie en delen.

Meer weten

- Kama Soetra, Vatsyayana - Triton Pers, Amsterdam