Carpoolen, goedkoper en gezelliger!

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Carpooling is dé economische en ecologische oplossing voor het fileleed. Bovendien leer je zo je buren en collega’s beter kennen. Fiftytoo geeft je vier praktische carpooltips.

1. Op zoek naar een carpoolpartner

Je kan natuurlijk je buren en collega’s aanspreken op zoek naar de perfecte carpoolpartner, maar het kan ook eenvoudiger. Er bestaan namelijk een aantal websites die carpoolers met elkaar in contact brengen. Hoe ga je tewerk?

- Schrijf je gratis in op www.karzoo.be, www.carpool.be of een andere site van hetzelfde type.
- Vul je vertrek- en aankomstadres in en duid aan of je als passagier of als bestuurder carpoolt. De zoekmachine van de carpoolsite zal dan een lijst met mogelijke trajecten genereren.
-  Je moet dan enkel nog contact opnemen met de carpoolpartner van jouw keuze.

2. Praktische afspraken maken

Voordat jullie de baan opgaan, moet je een aantal afspraken maken. Bepaal zeker de volgende items:

-  de kilometervergoeding, die je in overleg met je carpoolpartner moet vastleggen
-  de bestuurder(s), plus eventueel een beurtrol
-  de precieze route en mogelijke omwegen
-  de plaats en het tijdstip van afspraak en de maximale wachttijd als iemand te laat komt

3. De financiële voordelen

Naast een kleinere ‘ecologische voetafdruk’ gaan ook je je verplaatsingskosten aanzienlijk naar beneden als je carpoolt. Een mooie manier om te besparen dus!

Bovendien zijn er verschillende manieren om belastingvoordeel te behalen. Klik door voor een Fiscale Handleiding voor de Carpooler. Deze handleiding is nagekeken door de Federale Overheidsdienst Financiën.

Hoeveel je bespaart via carpooling kan je berekenen via deze link. Je kan kiezen tussen een eenvoudige berekening en een uitgebreide versie, al naargelang hoeveel tijd je erin wil steken.

4. Verzekering

Wat verzekering betreft, verandert het carpoolen niets aan de klassieke situatie. De verplichte autoverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) dekt schade veroorzaakt door derden en bijgevolg ook aan de carpoolpassagiers. Er is wel één voorwaarde: de som van de vergoedingen die de verschillende passagiers aan de chauffeur betalen, mag niet hoger zijn dan de eigenlijke autokost. De chauffeur mag dus geen winst maken.


De verplichte arbeidsongevallenverzekering van je bedrijf vergoedt de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval onderweg naar het werk. Je mag daarbij een omweg maken om carpoolpartners op te pikken.