Bruto Nationaal Geluk als maatstaf voor ontwikkeling?!

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Praten onze wereldleiders alleen over geld? Dat blijkt GELUKkig niet het geval te zijn!

Geluk op de agenda

Op een vergadering van de Verenigde Naties in New York haalde "geluk en welzijn" het als hoofdpunt op de agenda. De premier van het Aziatische Bhutan hield er een warm pleidooi om geluk als maatstaf voor vooruitgang te nemen.

Bruto Nationaal Geluk

Het klinkt ons misschien gek in de oren, maar het kleine koninkrijk Bhutan gebruikt het concept Bruto Nationaal Geluk al decennia lang om z’n ontwikkeling richting te geven. De Buthanezen zijn ervan overtuigd dat duurzame ontwikkeling niet alleen afhangt van economische aspecten. Hun premier hoopt dan ook vurig dat de wereld hun geluksmodel zal overnemen.

Maar hoe werkt zo’n BNG-index dan? Geluk is toch subjectief? De Buthanezen hanteren een brede kijk op welzijn. Om het Bruto Nationaal Geluk te bepalen worden er negen domeinen in beschouwing genomen: psychologisch welzijn, gezondheid, opvoeding, tijdsbesteding, culturele diversiteit, goed bestuur, vitaliteit, ecologische diversiteit en levensstandaard.

Tegenhanger voor het Bruto Binnenlands Product?

Nadat het Bruto Binnenlands Product (BBP) lange tijd de maatstaf was om economieën en politici te beoordelen, zou het mooi zijn om het Bruto Nationaal Geluk daarnaast te plaatsen. Het lijkt alvast een verfrissend idee! Nu de praktijk nog...