Brugpensioen wordt ’werkloosheid met bedrijfstoeslag’

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Het brugpensioen wordt afgeschaft. Toch in zijn huidige vorm. Er is een nieuw stelsel uitgewerkt, met de naam ’werkloosheid met bedrijfstoeslag’.

De voorwaarden om van ’werkloosheid met bedrijfstoeslag’ te kunnen genieten zijn strenger dan die van het brugpensioen. Zo wordt de leeftijdsgrens verhoogd tot 60 jaar en de loopbaanvereiste tot 40 jaar.

Collectief brugpensioen bij een bedrijfsherstructurering kan nog vanaf 55 jaar, bij bedrijven ‘in moeilijkheden’ zelfs nog vanaf 52 jaar. Elk jaar komen er bij die 52 jaar zes maanden bij, totdat de minimumleeftijd in 2018 55 jaar is. Het halftijdse brugpensioen wordt afgeschaft.

Het wegwerken van brugpensioen is één van de maatregelen uit het besparingsplan van Di Rupo.

De geleidelijke verhoging van de leeftijd voor vervroegd pensioen – van 60 naar 62 jaar – start in 2013 en is in 2016 een feit. De beperking van de zogenaamde ‘gelijkgestelde periodes’ (zoals werkloosheid of tijdskrediet) bij de berekening van het pensioenbedrag, gaat nu al in.