Brugpensioen: niet echt op pensioen

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Een discussie over het brugpensioen bij Carrefour doet stof opwaaien. Wat is er met het brugpensioen aan de hand?

Carrefour herstructureert. En omdat 1200 medewerkers hun job zullen verliezen, probeert Carrefour tegemoetkomingen te vinden. Daarom werd er aan de personeelsleden een brugpensioen vanaf 56 jaar voorgesteld. En net dat doet stof opwaaien. Waarom eigenlijk?

Brugpensioen

In ons land telden we in 2017 maandelijks gemiddeld 84.000 bruggepensioneerden; 11 procent minder dan in 2016. Nooit kromp het aantal bruggepensioneerden zo snel. Verstrengingen van de wet hebben ertoe geleid dat het aantal mensen, die voor hun 60ste met brugpensioen kunnen gaan, sterk is afgenomen. In 2012 werden nog mensen vanaf 50 jaar met brugpensioen gestuurd. Vandaag zijn de regels veel strenger.

Werkloosheid met en bedrijfstoeslag

Officieel wordt sinds de wetsverandering ook niet meer over brugpensioen gesproken, maar over werkloosheid met een bedrijfstoeslag (SWT).

Naast een werkloosheidsuitkering krijgen bruggepensioneerden een toeslag van hun voormalige werkgever. Bovendien moeten zij zich tot hun 61 jaar verplicht beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt. Indien de VDAB hen voor deze leeftijd oproept, moeten zij hierop ingaan. Bij weigering kunnen zij ervoor gesanctioneerd worden.

Het gaat dus niet over een pensioen, de mensen blijven op de arbeidsmarkt. Omdat de naam ’brugpensioen’ op dat vlak voor verwarring zorgde, werd er een nieuwe naam ingevoerd.

Brugpensioen vanaf 56 jaar?

In de discussie over Carrefour staat de leeftijd in het hart van het gesprek. Bij een herstructurering is het brugpensioen in bepaalde gevallen nog altijd mogelijk op 56 jaar. Maar ook dat gaat veranderen; de nieuwe wet zegt namelijk dat vanaf 2020 bedrijven in herstructurering maar vanaf 60 jaar hun werknemers met brugpensioen kunnen sturen.