Brandrisico bij senioren hoger?

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

’Nog nooit zo veel ouderen overleden bij brand als in het voorbije jaar.’ schrijft een Nederlandse krant. Geldt dat ook voor de senioren in Vlaanderen?

Volgens de Nederlandse brandweer zijn oudere mensen kwetsbaarder bij brand. In 2030 verwacht men dat ruim 60 procent van de dodelijke slachtoffers ouder zal zijn dan 65 jaar.

Volgens de Nederlandse experten moeten er daarom extra veiligheidsmaatregelen getroffen worden in woningen die bedoeld zijn voor ouderen. Nu gelden daar in Nederland geen aanvullende eisen voor.

Maar hoe zit het in ons land met brandpreventie voor senioren?

Alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012, moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders. ‘Voldoende rookmelders’ betekent dat een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) op elke verdieping uitgerust moet zijn met minstens één rookmelder.

Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw of de uitvoering van renovatiewerken moet in Vlaanderen worden aangegeven waar de rookmelder of rookmelders geplaatst zullen worden. Eén rookmelder kan dus volstaan.

Maar dat betekent dat niet alle woningen verplicht rookmelders hebben. Vaak wonen senioren langer in een huurhuis dan de brandpreventiewet van 2012, of hebben ze hun huis niet meer verbouwd.

Daarenboven worden rookmelders vaak fout geplaatst; op de kast, tegen de muur en zelfs zonder batterijen...

Brandpreventie: praat erover met senioren!

Twee op de drie woningbranden ontstaan door menselijk handelen. Wil je helpen het risico op brand te voorkomen? Bij jezelf, maar zeker ook bij één van de grootste risicogroepen bij brand: senioren. Help ons mee brand en de heftige gevolgen daarvan te voorkomen bij je (groot)ouders, de oudere buurvrouw of een minder mobiele buurtbewoonster.

Vaak zijn er al signalen voordat het echt mis gaat. Zie je gevaarlijke kookgewoonten, een eerdere brand, brandplekken van sigaretten en dergelijke? Wees dan extra waakzaam en spreek de oorzaak van deze ‘kleine ongelukjes’ met elkaar door. Je kunt zelf het risico op brand voorkomen!

Als je een brandgevaarlijke situatie aantreft, bespreek dit dan met de bewoners. Attendeer hen op de noodzaak van het plaatsen van hoorbare rookmelders en spreek een vluchtplan met hen door. Werkende rookmelders en een goed vluchtplan zorgen ervoor dat je snel en veilig je huis kunt verlaten.

Zo kan jij senioren helpen met hun brandpreventie

- Laat ieder jaar de schoorsteen vegen.
- De wasdroger staat op nummer 1 van elektrische apparaten die brand veroorzaken. Zorg dat de oudere de droger alleen aanzet als ze wakker en thuis is. Leg uit na elke droogbeurt het pluizenfilter schoon te maken.
- Vet in de afzuigkap verhoogt het risico op brand. Maak de afzuigkap regelmatig schoon voor de senior.
- PLAATS ROOKMELDERS in het huis van je ouders of grootouders!

Er is een voorstel om tegen 2020 alle woningen in Vlaanderen verplicht uit te rusten met minstens een rookmelder op elke verdieping. Dat voorstel moet nog door het Vlaams Parlement worden behandeld.