Wachtuitkering voor bijna 800 vijftigplussers

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

In ons land ontvangen 797 vijftigplussers een wachtuikering. Concreet wil dat zeggen dat ze tot op de dag van vandaag niet voldoende werkdagen op de teller hebben om een beroep te kunnen doen op een klassieke werkloosheidsuitkering.

De wachtuitkering, een uitkering bedoeld voor schoolverlaters, geeft hen een uitkering tijdens hun wachttijd (233 dagen), te rekenen vanaf 1 augustus in het schooljaar waarop ze hun studies stopzetten.

Wachtuitkering afschaffen?

Bij VOKA wil men dit systeem afschaffen, omdat het duidelijk is ontspoord. Het zou de Belgische staat jaarlijks een besparing van ongeveer 760 miljoen euro kunnen opleveren.

Gestage groei

Volgens RVA-gegevens groeit het aantal vijftigplussers met een wachtuitkering elk jaar gestaag: van 150 in 2007 tot 385 in 2009 en al tot 797 in de eerste helft van 2011. Zo telt België momentel 44.381 ’schoolverlaters’ onder de 25 jaar, 60.313 tussen 25 en 50 jaar, maar ook 797 ouder dan 50.

Vangnet

Volgens kenners van de arbeidsmarkt is een afschaffing niet de juiste oplossing, omdat de mensen geen ander vangnet hebben, al horen ze dan niet thuis in dit systeem.

Bron: Gazet van Antwerpen