Autovakantie?

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

Veilig en uitgerust achter het stuur!

Je hebt ze al wel gezien; de borden naast de autobaan met de vraag of je kan beloven goed uitgerust op vakantie te vertrekken. Maar vertrekken we niet net op vakantie om uit te rusten?!

In het verkeer is slaperigheid even gevaarlijk als alcohol. Om te vermijden dat men tijdens het rijden in slaap valt, moet men vooraf voldoende slapen. Dat betekent dat je niet op vrijdagavond op vakantie moet vertrekken, na die laatste stressdag op het werk. Het heeft geen zin om gestresseerd en moe in de auto te stappen!

Microslaapjes, zeer kort de ogen dichtdoen terwijl je op de baan bent, is levensgevaarlijk voor jezelf en iedereen die met je meerijdt. Deze dutjes kondigen zich niet altijd aan, maar meestal zijn er wel een aantal zichtbare signalen die je waarschuwen voor slaperigheid. De chauffeur zelf, maar ook de medepassagiers kunnen dit in de gaten houden.

- veel met de ogen knipperen; geeuwen en dichtvallende oogleden; - een starende blik; - concentratieverlies; - gaten in je geheugen (je de laatste kilometers niet meer kunnen herinneren, opschrikken en verder zijn dan je dacht); - moeilijkheden hebben om een goeie zithouding te vinden, zich voortdurend verzetten; - moeilijkheden hebben om een constante snelheid aan te houden en ‘recht’ te blijven rijden op je traject; - vaker aan het gezicht, de armen, de hals krabben; - knikkebollen (de laatste stap voor je in slaap valt).

Tijdens de rit wordt dan ook aangeraden om de 2 uur te pauzeren. Wordt u toch slaperig? Parkeer dan zo snel mogelijk op een veilige plek om een kwartiertje te dutten.

Alle andere oplossingen (een raampje openen, de muziek luider zetten, koffie of energiedrankjes) hebben nauwelijks of geen effect. Die trucjes vergroten zelfs het risico dat de slaap achteraf dubbel zo hard toeslaat.

Rijd voorzichtig!

Bron: beloofd